Accessos directes > Atenció Social > Cartera de serveis d'atenció social

Cartera de serveis d'atenció social

La cartera de serveis del CSC en el camp de l'atenció social es basa en l'expertesa acumulada en la gestió directa de dispositius d'atenció a la dependència a través de la Fundació Personalia. Aquesta experiència s'estén tant al camp de la gestió com al del disseny de plataformes d'atenció social i a la recerca.

Des del 2003, el Consorci ha incoporat l'atenció a la dependència a la seva cartera de serveis, tant de consultoria com de gestió directa o indirecta de dispositius.

L'any 2009, es van crear òrgans de govern i polítiques de representació patronal específics per atendre les necessiats dels associats en matèries relacionades amb l'atenció social i a la dependència. El CSC és membre fundador de la Confederació d'Entitats d'Atenció a la Dependència sense ànim lucre (CECAD).

Eines personals