Accessos directes > Atenció Social > CSC Atenció Social

CSC Atenció Social

Durant els últims anys, l’activitat de la fundació del CSC en el camp de la gestió directa d'equipaments i serveis d'atenció social ha experimentat un creixement molt notable. Aquest fet ha motivat la decisió del patronat de la Fundació S21 de separar l’activitat de gestió per a tercers (associats, clients, consorcis locals participats pel CSC) de la resta de les línies d'actuació que li són pròpies a la Fundació.

Amb aquest motiu, el 21.09.10 es crea una Societat Limitada Unipersonal a la qual es traspassen, progressivament, les activitats de gestió d'establiments i serveis socials i d'atenció a la dependència que actualment gestiona la Fundació S21. 

Valors de CSC Atenció Social

Estatuts

Dades legals de la societat

Equip directiu

 

 

Eines personals