Accessos directes > Atenció Social > La Fundació S21

La Fundació S21

La Fundació S21 és l’instrument a través del qual el CSC contribueix al desplegament de la Xarxa Pública Catalana de Serveis Socials i d’atenció a les persones amb dependència, en col·laboració amb les administracions, els ens locals i les entitats sense ànim de lucre.

 

Els objectius de la Fundació S21 són:

  • Col·laborar amb els associats en el disseny d’un model de gestió de serveis socials, eficient innovador i molt professionalitzat.
  • Convertir la Fundació en un nucli de coneixement en serveis a les persones en l’àmbit social.
  • Promocionar formules innovadores en tots els projectes de gestió social  en els que participi el CSC
  • Generar aliances estratègiques amb municipis i entitats proveïdores de serveis, per a la construcció de la xarxa de proveïdors d'iniciativa pública.

 

En alguns casos, la Fundació S21 fa gestió directa d'equipaments d'atenció a la dependència, per compte d'ajuntaments associats.

La Fundació S21
Eines personals