Accessos directes > Servei de licitacions

Servei de licitacions

Servei de licitacions

El Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci (SACAC) té la finalitat de facilitar als centres associats l'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic en la contractació de subministraments, serveis, equipaments, inversions i obres.

El SACAC ofereix un servei ràpid i eficaç, acompanyant als associats durant tot el procés administratiu de la compra sota el marc de la Llei de Contractes del Sector Públic, facilitant-los totes les eines necessàries per aquest objectiu (suport jurídic, tècnic i administratiu).

sacac@consorci.org

 


Funcions

El SACAC realitza dues funcions bàsiques: convocar processos de contractació conjunts per als centres que s’adhereixin a cada convocatòria, amb la finalitat d’assolir les màximes economies d’escala possibles; prestar els serveis que requereixin els centres en la gestió administrativa dels seus expedients de contractació.

Productes

El SACAC assisteix els centres que ho sol·licitin en la contractació de serveis, subministraments, equipaments i obres.
Servei de licitacions
Eines personals