Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA)

NOTA IMPORTANT

Us informem que, a partir de gener de 2016, les noves licitacions dels expedients de contractació de Badalona Serveis Assistencials, SA es publicaran a la Plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=badalona&idCap=14543010&ambit=&

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic.

 

  • En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació de Badalona Serveis Assistencials, S.A.

BSA 9/15

Descripció: Servei integral de seguretat i vigilància per a Badalona Serveis Assistencials, S.A.
Import: 572.026,72 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 14/12/2015 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Sobres B (Tècnica):

Lloc: Badalona Serveis Assistencials, S.A. - Plaça Pau Casals, 1 Torre 08911 Badalona -

Data: 24 de desembre de 2015 a les 10.00 hores  

 

NOTA IMPORTANT:

El document "Comunicacions" de data 7 de març de 2016 pertany a l'anunci DOGC publicat de procediment desert.

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Resolució d'Adjudicació" penjat amb data 4/1/2016, consta de la Resolució d'expedient DESERT.


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/12/2015 08:57h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/12/2015 08:58h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/12/2015 08:58h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/12/2015 08:59h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/12/2015 08:59h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/12/2015 09:00h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/01/2016 08:17h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/03/2016 07:14h

BSA 4/15

Descripció: Gestió Integral del Servei de Laboratori de Badalona Serveis Assistencials, SA
Import: 1.724.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 10/09/2015 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Sobres B (Tècnica):

Lloc: Badalona Serveis Assistencials, S.A. - Plaça Pau Casals, 1 Torre 08911 Badalona -

Data: 28 de setembre de 2015 a les 11.00 hores  

 

  • Apertura Sobres C (Ecònomica):

Lloc: Sala d'Actes de l'Hospital Municipal de Badalona

Data: 11 de novembre de 2015 a les 13.30 hores  

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 8 de setembre de 2015 correspon a consultes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Annexes" de data 3 de setembre de 2015 correspon al detall de les proves realitzades a l'any 2014 (format excell).

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 3 de setembre de 2015 correspon a consultes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 2 de setembre de 2015 correspon a consultes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 2 de setembre de 2015 es pot trobar un arxiu compromit amb el Quadre de Característiques Específiques, Plec Administratiu, Models i Annexos administratius, traduïts al castellà.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 1 de setembre de 2015 correspon a consultes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Comunicacions" de data 31 d'agost de 2015 correspon a una resolució d'esmena d'errors del Plec Tècnic.


NOTA IMPORTANT

Es convoca una visita a les instal·lacions del laboratori de Badalona Serveis Assistencials, SA el proper Dimecres 2 de setembre de 2015 a les 12.00 hores

Punt de trobada: Sala d’actes de l’Hospital Municipal de Badalona (Via Augusta, 9, 08911 Badalona).

Es prega confirmació prèvia d'assistència a bguasch@bsa.cat

 

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 27 d'agost de 2015 correspon a consultes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 23/09/2015 correspon a Resolució modificació de data d'obertura


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/07/2015 10:38h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/07/2015 10:38h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/07/2015 10:39h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/07/2015 10:39h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/07/2015 10:39h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/07/2015 10:40h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/08/2015 08:37h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/08/2015 08:27h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/09/2015 08:37h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/09/2015 11:04h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/09/2015 13:06h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/09/2015 10:21h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/09/2015 10:25h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/09/2015 07:44h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/09/2015 14:34h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/12/2015 14:01h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/05/2016 08:14h

BSA 8/15

Descripció: Servei integral de seguretat i vigilància per a Badalona Serveis Assistencials, S.A.
Import: 572.026,72 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 17/08/2015 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Sobres B (Tècnica):

Lloc: Badalona Serveis Assistencials, S.A. - Plaça Pau Casals, 1 Torre 08911 Badalona -

Data: 23 de setembre de 2015 a les 11.00 hores  

 

  • Apertura Sobres C (Ecònomica):

Lloc: Badalona Serveis Assistencials, S.A. - Plaça Pau Casals, 1 Torre 08911 Badalona -

Data: 2 d'octubre de 2015 a les 11.00 hores  

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Comunicacions" de data 2 de novembre de 2015 correspon a la Resolució d'expedient DESERT.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 5 d'agost de 2015 correspon a consultes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 3 d'agost de 2015 correspon a consultes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 30 de juliol de 2015 correspon a consultes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

 

En l'arxiu "Altres documents" de data 8 de juliol de 2015, s'adjunta un document comprimit amb informació sobre l'inventari de dels sistemes de seguretat de BSA.

 

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Altres" penjat amb data 29/3/2016 consten els anuncis de DESERT de l'expedient.


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/06/2015 12:18h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/06/2015 12:19h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/06/2015 12:19h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/06/2015 12:19h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/06/2015 12:20h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/06/2015 12:20h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/06/2015 12:16h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/07/2015 06:48h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/07/2015 14:01h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/07/2015 12:03h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/08/2015 08:47h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2015 08:00h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/11/2015 10:13h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/03/2016 11:33h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/03/2016 11:34h

BSA 7/15

Descripció: Subministrament de gasos medicinals per a Badalona Serveis Assistencials i manteniment de les instal•lacions de distribució de l’Hospital Municipal de Badalona i del Centre Sociosanitari el Carme.
Import: 422.292,00 € sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 16/07/2015 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes del sobres B :


a) Entitat: Badalona Serveis Assistencials, SA

b) Domicili: Plaça Pau Casals, 1 Torre

c) Localitat i codi postal: 08911 Badalona

d) Data: 3 d’agost de 2015 a les 11:00 hores

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Comunicacions" de data 16 de juliol de 2015 correspon a una Resolució d'esmena d'errors i d'ampliació de termini de presentació de propostes.

Les noves dates seran les següents:

Data límit de presentació d'ofertes: 24/07/2015 14:00h

Apertura pública:

  • Apertura Sobres B (Tècnica):

Lloc: Badalona Serveis Assistencials, S.A. - Plaça Pau Casals, 1 Torre 08911 Badalona -

Data: 7 d'agost de 2015 a les 12.30 hores

 

  • Apertura Sobres C (Econòmica):

Lloc: Sala de Formació de Can l'Amigó - Badalona Serveis Assistencials, S.A. -

Data: 23 de setembre de 2015 a les 11.30 hores 

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 30 de juny de 2015 correspon a consultes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

 

NOTA IMPORTANT:

Visita Tècnica a les instal·lacions de subministrament de gasos medicinals de l’Hospital Municipal de Badalona

Dilluns 29/06/15 a les 9.00 hores

Punt de trobada: porta principal de l’Hospital Via Augusta,9 de Badalona

Confirma assitència a Jclaret@bsa.cat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visita lliure (sense acompanyament) per a les instal·lacions del CSS El Carme a l’adreça que consta als Plecs. (No cal Confirmació d'assistència)

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/06/2015 12:11h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/06/2015 12:12h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/06/2015 12:13h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/06/2015 12:14h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/06/2015 12:17h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/06/2015 12:17h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/06/2015 11:01h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/06/2015 08:14h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/06/2015 12:18h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/07/2015 11:59h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/11/2015 07:43h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/05/2016 08:24h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/05/2016 08:26h

BSA PN 6/15

Descripció: Servei del manteniment normatiu, preventiu i correctiu de l’equipament d’endoscòpia flexible i dues rentadores desinfectadores de la marca OLYMPUS ubicat a l’Hospital Municipal de Badalona, centre gestionat per Badalona Serveis Assistencials, SA
Import: 55.361,65 euros sense IVA


Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/05/2015 11:42h

BSA 5/15

Descripció: Serveis d’impressió, fax i digitalització als edificis de Badalona Serveis Assistencials, SA.
Import: 520.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 10/06/2015 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Sobres B (Modificat):

Lloc: Badalona Serveis Assistencials, S.A. - Plaça Pau Casals, 1 Torre 08911 Badalona -

Data: 29 de juny de 2015 a les 11.00 hores  

 

  • Apertura Sobres C (Econòmica):

Lloc: Sala de Formació de Can l'Amigó - Badalona Serveis Assistencials, S.A. -

Data: 24 de juliol de 2015 a les 11.00 hores  

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 19 de maig de 2015 correspon a consultes i les corresponents respostes dels licitadors.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 18 de maig de 2015 correspon a consultes i les corresponents respostes dels licitadors.

 

 NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 14 de maig de 2015 correspon a consultes i les corresponents respostes dels licitadors.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 13 de maig de 2015 correspon a consultes i les corresponents respostes dels licitadors.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 22 de maig de 2015 correspon a La Resolució de Modificació d'expedient


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/04/2015 10:23h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/04/2015 10:23h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/04/2015 10:23h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/04/2015 10:24h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/04/2015 10:25h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/04/2015 10:25h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/05/2015 06:26h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/05/2015 14:51h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/05/2015 11:36h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/05/2015 14:42h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/05/2015 11:48h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/06/2015 12:20h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/09/2015 10:21h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/10/2015 10:30h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/05/2016 08:27h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/05/2016 08:28h

Localització del centre

Adreça: Pl. de Pau Casals, 1 09811 Badalona
Telèfon: 93 464 83 00
Fax: 93 464 83 91

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals