BSA 9/15

Descripció: Servei integral de seguretat i vigilància per a Badalona Serveis Assistencials, S.A.
Import: 572.026,72 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 14/12/2015 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Sobres B (Tècnica):

Lloc: Badalona Serveis Assistencials, S.A. - Plaça Pau Casals, 1 Torre 08911 Badalona -

Data: 24 de desembre de 2015 a les 10.00 hores  

 

NOTA IMPORTANT:

El document "Comunicacions" de data 7 de març de 2016 pertany a l'anunci DOGC publicat de procediment desert.

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Resolució d'Adjudicació" penjat amb data 4/1/2016, consta de la Resolució d'expedient DESERT.


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/12/2015 08:57h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/12/2015 08:58h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/12/2015 08:58h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/12/2015 08:59h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/12/2015 08:59h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/12/2015 09:00h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/01/2016 08:17h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/03/2016 07:14h
 
Eines personals