Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA)

NOTA IMPORTANT

Us informem que, a partir de gener de 2016, les noves licitacions dels expedients de contractació de Badalona Serveis Assistencials, SA es publicaran a la Plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=badalona&idCap=14543010&ambit=&

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic.

 

  • En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació de Badalona Serveis Assistencials, S.A.

BSA 1/14

Descripció: serveis de neteja de vivendes dels usuaris dels serveis socials municipals de Badalona que tinguin reconeguda aquesta prestació.
Import: 345.600 euros (IVA exclòs).
Data límit de presentació d'ofertes: 12/05/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura Pùblica d'Ofertes Tècniques del Sobre B:

 

a) Lloc: Badalona Serveis Assistencials,SA.

b) Adreça: Plaza Pau Casals,1 Torre.

c) Localitat : Badalona.

d) Data i hora: 2 de juny de 2014 a les 11:00 hores.

 

NOTA IMPORTANT 

*  En el document "Comunicacions" de data 16.04.14, es pot trobar el document "Dubtes i Respostes 16.04.14", que conté preguntes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANT 

*  En el document "Comunicacions" de data 28.04.14, es pot trobar el document "Dubtes i Respostes ", que conté preguntes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT 

*  En el document "Comunicacions" de data 29.04.14, es pot trobar el document "Dubtes i Respostes ", que conté preguntes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT 

*  En el document "Comunicacions" de data 9/5/2014, es pot trobar el document "Resolució de Modificació dels Plecs", on es les dates modificades son les següents:

Presentació d'ofertes: 26/05/2014 fins a les 14:00h

Obertura Tècnica: 11/06/2014, a les 11.00 hores

Obertura Econòmica: 25/06/2014, a les 11.00 hores

 

NOTA IMPORTANT 

*  En el document "Comunicacions" de data 09/05/2014, es pot trobar el document "Dubtes i Respostes ", que conté preguntes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT 

*  En el document "Comunicacions" de data 22/05/2014, es pot trobar el document "Dubtes i Respostes ", que conté preguntes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

 

NOTA IMPORTANT:

 

s’ha suspès l’obertura tècnica del sobre B prevista pel dia d’avui, es realitzarà el proper dia 13 de juny de 2014 a les 9:00 hores, a la sala d'actes de l'hospital municipal de Badalona via augusta 9-13 de Badalona

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/04/2014 11:13h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/04/2014 11:15h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/04/2014 11:17h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/04/2014 11:18h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/04/2014 11:19h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/04/2014 11:20h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/04/2014 11:41h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/04/2014 14:24h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/04/2014 14:18h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 12:25h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 12:52h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/05/2014 12:28h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/07/2014 12:49h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:28h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:31h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 15:40h

BSA 2/14

Descripció: Servei de Comunicacions de Veu i Dades Mòbils per a Badalona Serveis Assistencials, SA
Import: 309.876,48 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 17/03/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B

Entitat: Badalona Serveis Assistencials, SA

Domicili: Plaça Pau Casals, 1

Localitat i codi postal:08911 Badalona

Data: 2 d’abril de 2014     Hora: 11:00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Annex 4(oferta Económica)" penjat amb data 24/2/2013 consta l'annex 2 de l'oferta económica en format EXCEL

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 26/2/2013 consta dels dubtes i respostes dels licitadors 

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C (econòmica):

Entitat: Badalona Serveis Assistencials, SA

Domicili: Plaça Pau Casals, 1

Localitat i codi postal:08911 Badalona

Data: 19 de maig de 2014     Hora: 11:00 hores

Lloc: Aula Formativa Ca Amigò


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/02/2014 15:16h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/02/2014 15:19h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/02/2014 15:20h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/02/2014 15:25h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/02/2014 15:29h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/02/2014 15:30h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/02/2014 15:48h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/02/2014 15:53h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/02/2014 11:16h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/02/2014 11:19h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/02/2014 07:42h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/06/2014 06:28h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/09/2014 09:02h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:33h

BSA PN 5/13

Descripció: gestió del servei de Rehabilitació Integral per a Badalona Serveis Assistencials, SAResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/01/2014 12:40h

BSA 2/13

Descripció: Servei integral de seguretat i vigilància per a Badalona Serveis Assistencials, S.A.
Import: Valor estimat del contracte: 875.784 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 19/08/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes del sobres B

Entitat: Badalona Serveis Assistencials, SA

Domicili:  Plaça Pau Casals, 1 Torre

Localitat i codi postal:  08911 Badalona

Data: 2 de setembre de 2013

Hora: 12 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Badalona Serveis Assistencials, SA -Plaça Pau Casals, 1 Torre 08911 Badalona-

Data: 13 de setembre de 2013 a les 11.00 hores  

 

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 11/07/2013 consten les dubtes i respostes dels licitadors.

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 23/07/2013 consten les dubtes i respostes dels licitadors.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" publicat amb data 16 de gener de 2015 es troba la Resolució de modificació del contracte de l'expedient.

 

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/07/2013 11:33h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/07/2013 12:07h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/07/2013 12:10h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/07/2013 12:11h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/07/2013 12:14h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/07/2013 12:16h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/07/2013 12:16h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/07/2013 13:06h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/07/2013 14:28h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/07/2013 14:29h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/07/2013 10:09h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2013 07:48h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/03/2014 07:47h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/03/2014 07:47h

BSA 6/12

Descripció: Servei Integral de Restauració, servicio de cuina, Obras de Remodelació y explotació de la Cafetería de l'Hospital Municipal de Badalona
Import: 2.232.000,00 euros sin IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 04/12/2012 14:00h
Apertura pública:

Obertura de les Ofertes del Sobre B Tècnis:

Lloc: Badalona Serveis Assistencials,SA

Domicili:  Plaça Pau Casals, 1 Badalona

Dia: 18 de desembre del 2012 a les 9:00h

 

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 12/11/2012 consta dels dubtes i respostes plantejats pels licitadors.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 16/11/2012 consta dels dubtes i respostes plantejats pels licitadors.

 

NOTA IMPORTANT:

 

S'ha detectat una discrepància en les dates de les obres:

  • En la pàgina 4 del plec administratiu indiquem que les obres començaran el proper dia 15 de juliol i acabaran el dia 13 de setembre de 2013.
  • En la pàgina 6 del plec tècnic indiquem que les obres començaran el proper dia 1 de juliol i acabaran el dia 30 d’agost de 2013.

Les dates vàlides son les del plec administratiu es a dir del 15 de juliol al 13 de setembre.

 

L’objectiu es començar l’activitat el dia 16 de setembre.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 20/11/2012 consta dels dubtes i respostes plantejats pels licitadors.

  

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 23/11/2012 consta dels dubtes i respostes plantejats pels licitadors.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 26/11/2012 consta dels dubtes i respostes plantejats pels licitadors.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 3/12/2012 consta dels dubtes i respostes plantejats pels licitadors.

 

Obertura de les Ofertes del Sobre C Económic:

Lloc: Badalona Serveis Assistencials,SA

Domicili:  Plaça Pau Casals, 1 Badalona

Dia: 21 de desembre del 2012 a les 12:00h

 


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/10/2012 14:37h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/10/2012 14:39h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/10/2012 14:39h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/10/2012 14:42h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/10/2012 14:42h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/10/2012 14:43h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/11/2012 14:39h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/11/2012 11:21h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/11/2012 12:02h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/11/2012 15:27h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/11/2012 08:35h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/11/2012 08:36h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/11/2012 15:34h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/12/2012 07:36h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2013 15:25h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/04/2013 07:26h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/04/2013 07:27h

BSA MP 5/12

Descripció: Realització del servei de transport adaptat col·lectiu de persones, amb un grau de disminució física o i/o psíquica reconegut que els impedeix la utilització dels transports públics ordinaris autònomament, des del seu domicili fins al CSS El Carme, Centre gestionat per BSA, SA i el retorn als seus domicilis.
Import: 74.990 euros anuals sense IVA.
Data límit de presentació d'ofertes: 16/07/2012 14:00h
Apertura pública:

********************* PROCEDIMENT ANUL.LAT********************************


Plec general Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/06/2012 12:12h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/06/2012 12:13h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/06/2012 12:13h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/06/2012 12:14h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/07/2012 13:27h
Observacions: NOTA IMPORTANT: En data 13 de juliol de 2012, Badalona Serveis Assistencials, SA ha resolt l’anul·lació de la convocatòria del present expedient. En "COMUNICACIONS" podreu trobar la resolució d'anul·lació, així com l'imforme pertinent.

Localització del centre

Adreça: Pl. de Pau Casals, 1 09811 Badalona
Telèfon: 93 464 83 00
Fax: 93 464 83 91

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals