Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA)

NOTA IMPORTANT

Us informem que, a partir de gener de 2016, les noves licitacions dels expedients de contractació de Badalona Serveis Assistencials, SA es publicaran a la Plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=badalona&idCap=14543010&ambit=&

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic.

 

  • En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació de Badalona Serveis Assistencials, S.A.

BSA 4/12

Descripció: Servei de neteja, gestió del rober i gestió interna dels residus dels Centres de Badalona Serveis Assistencials, S.A.
Import: 1.540.895 Euros anuals sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 16/04/2012 14:00h
Apertura pública:

  • Apertura Tècnica (Sobres B):

LLoc: Seu de Barcelona Serveis Assistencials -Plaça Pau Casals, 1 Torre - 08911 Badalona -

Data: 3 de maig de 2012 a les 12.00 hores.

NOTA IMPORTANT:

Hi ha un error a la clàusula onzena, a la pàgina 12 del Plec de Clàusules Administratives, quan s'indica que s'haurà d'incloure l'acreditació ISO 9001:2008 al sobre B, quan en realitat ha d'anar inclosa al sobre C.

NOTA IMPORTANT:

Us informen que el pressupost de la licitació compren únicament la part fixa (no variable). De la part variable únicament es demana el preu/hora de cada serveis d’aquestes característiques.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 2/4/2012 consta del dubtes plantejats

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 13/4/2012 consta del dubtes plantejats

                                   NOTA IMPORTANT

Obertura del Sobre C (Económic):

Lloc: Badalona Serveis Assistencials,SA. Plaça Pau Casals,1 Torre 08911 Badalona

Dia: 30 de maig del 2012 a les 10 hores

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 22/102012 consta de la Resolució del Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/03/2012 09:40h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/03/2012 09:41h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/03/2012 09:42h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/03/2012 09:44h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/03/2012 09:48h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/03/2012 09:48h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/03/2012 09:49h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/03/2012 09:50h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/03/2012 08:08h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/04/2012 10:06h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/04/2012 11:39h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2012 11:30h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/10/2012 09:26h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/02/2013 15:54h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/03/2013 13:53h

BSA 2/12

Descripció: Prestació de serveis de comunicacions fixes de veu i dades de Badalona Serveis Assistencials SA
Import: 441.891euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 02/04/2012 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes del sobres B

 

Entitat: Badalona Serveis Assistencials, SA

Domicili:  Plaça Pau Casals, 1 Torre

Localitat i codi postal:  08911 Badalona

Data: 18 d’abril de 2012

Hora: 11 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

LLoc: Barcelona Serveis Assistencials -Plaça Pau Casals, 1 Torre - 08911 Badalona -

Data: 3 de maig de 2012 a les 11.00 hores.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 20/03/2012 consta d'una nota aclaratoria.


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/02/2012 15:25h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/02/2012 15:26h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/02/2012 15:27h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/02/2012 15:28h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/02/2012 15:30h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/02/2012 15:31h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2012 11:53h
Rectificació Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2012 11:54h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/03/2012 14:33h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/05/2012 08:51h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/08/2012 12:36h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/08/2012 12:37h

BSA MP 3/12

Descripció: Gestió del Servei de Rehabilitació de l’Hospital Municipal de Badalona i del Centre Sociosanitari El Carme, centres gestionats per Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA). Gestió del servei de rehabilitació d’accidents de trànsit
Import: 135.000 euros/anuals sense IVA.
Data límit de presentació d'ofertes: 12/03/2012 14:00h

Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/02/2012 15:30h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/02/2012 15:32h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/02/2012 10:35h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2012 12:27h

BSA 1/12

Descripció: Contractar l’explotació de la cafeteria i de personal i de les màquines expenedores (vending) de begudes i altres productes alimentaris, i que compren la realització de les obres d’adequació de la cuina
Import: 461.126,40
Data límit de presentació d'ofertes: 05/03/2012 14:00h
Apertura pública:

Apertura del Sobre B (Tècnic):

Badalona Serveis Assistencials,SA

 Plaça Pau Casals, núm. 1, 08911 Badalona

Día:20 de març del 2012 a las 11:00 hores.

Día:20 de març del 2012 a las 11:00 hores.

 

Día:20 de març del 2012 a las 11:00 hores.

 

Día:20 de març del 2012 a las 11:00 hores.

 

Día:20 de març del 2012 a las 11:00 hores.

 

Día:20 de març del 2012 a las 11:00 hores.

 

Día:20 de març del 2012 a las 11:00 hores.

 

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres Documents" penjat el dia 27/01/2012 consta dels annexes del personal.

NOTA IMPORTANT:

- Es obligatori  assistir a la visita col·lectiva que es realitzarà el proper dia 15 de febrer de 2012, a les 15 h, al hall de l'Hospital de Badalona.

- Cal confirmar la visita per correu electrònic a jclaret@bsa.cat indicant el nom de la persona o persones que assitiaran, el càrrec de les mateixes i telèfon de contacte.

 

NOTA IMPORTANT:

En els documents "Plànols" penjat el dia 15/02/12 consten els plànols necessaris per la visita.

NOTA IMPORTANT:

En els documents "Altres" penjat el dia 16/02/12 consten de Aclaració al Plec.

NOTA IMPORTANT:

En els documents "Comunicacions" penjat el dia 17/02/12 consten de TC2.

NOTA IMPORTANT:

En els documents "Altres" penjat el dia 21/02/12 consten els Extres de Cuina.

     NOTA IMPORTANT:

Apertura del sobre C (económica):

Badalona Serveis Assistencials,SA

Plaça Pau Casals, núm. 1, 08911 Badalona

Día:28 de març del 2012 a las 09:00 hores.

Día:28 de març del 2012 a las 09:00 hores.

 

Día:28 de març del 2012 a las 09:00 hores.

 

Día:28 de març del 2012 a las 09:00 hores.

 

Día:28 de març del 2012 a las 09:00 hores.

 

Día:28 de març del 2012 a las 09:00 hores.

 

NOTA IMPORTANT: 

En el document "Comunicacions" penjat el 2/4/2012 consta la Resolució de procedimient DESERT.

 

NOTA IMPORTANT: 

En el document "Altres" penjat el 26/4/2012 (BOE) i 25/03/2014 (DOUE) consta l'Anunci de procedimient DESERT.

**************** PROCEDIMENT DESERT****************************


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/01/2012 14:48h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/01/2012 14:49h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/01/2012 14:50h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/01/2012 14:51h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/01/2012 14:52h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/01/2012 14:52h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/01/2012 07:26h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/01/2012 08:38h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/02/2012 08:26h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/02/2012 09:25h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/02/2012 11:34h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/02/2012 07:58h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/04/2012 14:17h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/04/2012 08:58h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:26h

BSA 6/11

Descripció: Servei integral de seguretat i vigilància de Badalona Serveis Assistencials, SA
Import: 815.610,72
Data límit de presentació d'ofertes: 07/11/2011 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

Entitat: Badalona Serveis Assistencials, SA

Domicili:  Plaça Pau Casals, 1 Torre

Localitat i codi postal: Badalona 08911

Data: 22 de novembre de 2011

Hora:  11 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

LLoc: Seu de Barcelona Serveis Assistencials -Plaça Pau Casals, 1 Torre - 08911 Badalona -

Data: 12 de desembre de 2011 a les 11.00 hores.

 

El document "Altres documents" consta del llistat de personal per subrogar.


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2011 09:35h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2011 09:37h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2011 09:38h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2011 09:39h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2011 09:44h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2011 09:46h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2011 09:48h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2011 09:49h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/01/2012 11:58h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/03/2012 10:33h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/03/2012 10:35h

BSA MP 5/10

Descripció: Contractació del subministrament, instal.lació i adequació de la sala per a un equip de telecomandament mitjançant arrendament financer, a l’Hospital Municipal de Badalona, centre gestionat per Badalona Serveis Assistencials, SA
Import: 190.000 euros sense IVA.
Data límit de presentació d'ofertes: 11/11/2010 14:00h

Plec general Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/11/2010 13:40h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/11/2010 13:40h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/11/2010 13:41h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/02/2011 10:37h

Localització del centre

Adreça: Pl. de Pau Casals, 1 09811 Badalona
Telèfon: 93 464 83 00
Fax: 93 464 83 91

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals