Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA)

NOTA IMPORTANT

Us informem que, a partir de gener de 2016, les noves licitacions dels expedients de contractació de Badalona Serveis Assistencials, SA es publicaran a la Plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=badalona&idCap=14543010&ambit=&

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic.

 

  • En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació de Badalona Serveis Assistencials, S.A.

BSA 3/10

Descripció: contractació mitjançant procediment reservat a Centres especials de treball, per tal que es presti el servei de bugaderia dels centres de Badalona Serveis Assistencials, SA
Import: 377.950 Euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 01/12/2010 14:00h
Apertura pública:

Obertura Sobre B (documentació Tècnica):

 

BSA, Plaça Pau Casals, 1 Torre – 08911 Badalona, a les 11:00 hores del dia 20 de desembre de 2010

Obertura sobre C (documentació Econòmica)

BSA, Plaça Pau Casals, 1 Torre – 08911 Badalona, a les 11:00 hores del dia 20 de gener de 2011


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/10/2010 07:31h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/10/2010 07:32h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/10/2010 07:32h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/10/2010 07:33h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/02/2011 14:41h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:11h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:11h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:13h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:14h

BSA 4/10

Descripció: Subministrament de l’equipament d’endoscòpia, mitjançant arrendament, així com el manteniment de l’equipament existent a Badalona Serveis Assistencials, S.A.
Import: 333.068 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 13/10/2010 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

LLoc: Seu de Barcelona Serveis Assistencials -Plaça Pau Casals, 1 Torre - 08911 Badalona -

Data: 27 d´octubre de 2010 a les 12.00 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

LLoc: Seu de Barcelona Serveis Assistencials -Plaça Pau Casals, 1 Torre - 08911 Badalona -

Data: 19 de novembre de 2010 a les 11.15 hores.


Anunci DOUE licitacio Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/09/2010 12:00h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/09/2010 12:01h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/09/2010 12:01h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/09/2010 12:02h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/09/2010 12:02h
Resolució Adjudicació provisional Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/12/2010 11:59h
Resolució Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/01/2011 12:17h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:19h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:20h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:21h

Localització del centre

Adreça: Pl. de Pau Casals, 1 09811 Badalona
Telèfon: 93 464 83 00
Fax: 93 464 83 91

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals