Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA)

NOTA IMPORTANT

Us informem que, a partir de gener de 2016, les noves licitacions dels expedients de contractació de Badalona Serveis Assistencials, SA es publicaran a la Plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=badalona&idCap=14543010&ambit=&

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic.

 

  • En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació de Badalona Serveis Assistencials, S.A.

BSA PN 1/15

Descripció: Servei del manteniment normatiu, preventiu i correctiu de l’equipament d’endoscòpia flexible i dues rentadores desinfectadores de la marca OLYMPUS ubicat a l’Hospital Municipal de Badalona, centre gestionat per Badalona Serveis Assistencials, SA
Import: 88.018,74 euros sense IVA

Apertura pública:

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 18 de març de 2015 es troba la Resolució de renúncia a la celebració del contracte.


Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/03/2015 14:10h

BSA 3/15

Descripció: Servei de Bugaderia de Badalona Serveis Assistencials, SA
Import: 517.864,32 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 07/04/2015 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Sobres B (Tècnica):

Lloc: Badalona Serveis Assistencials, S.A. - Plaça Pau Casals, 1 Torre 08911 Badalona -

Data: 23 d'abril de 2015 a les 11.00 hores  

 

  • Apertura Sobres C (Econòmica):

Lloc: Badalona Serveis Assistencials, S.A. - Plaça Pau Casals, 1 Torre 08911 Badalona -

Data: 7 de maig de 2015 a les 11.00 hores  


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/03/2015 07:49h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/03/2015 10:24h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/03/2015 10:24h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/03/2015 10:25h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/03/2015 10:26h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/03/2015 10:26h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/03/2015 10:27h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/06/2015 14:41h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/01/2016 08:46h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/01/2016 08:47h

BSA PN 2/15

Descripció: Compra d’una cabina d’emmagatzematge per a Badalona Serveis Assistencials, S.A. per procediment negociat amb publicitat
Import: 75.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 06/03/2015 14:00h
Apertura pública:

NOTA IMPORTANT:

En el docuemtn "ALTRES"  penjat amb data 24/02/2015 consta de la Resolució d'Esmena del Plec.


Plec general Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/02/2015 08:46h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/02/2015 08:47h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/02/2015 08:48h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/02/2015 14:46h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2015 07:39h

BSA PN 4/14

Descripció: Gestió i explotació del servei integral de lloguer de televisió a les habitacions de l’Hospital Municipal de Badalona, gestionat per Badalona Serveis Assistencials, SA que inclou el subministrament, instal•lació i manteniment de tots els dispositius i infraestructures associats al mateix
Import: 87.305,72 euros sense IVA


Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/12/2014 09:13h

BSA 5/14

Descripció: Servei d’ajuda domiciliària als usuaris dels Serveis Socials Municipals de Badalona
Import: 5.242.234,00 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 02/01/2015 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Sobres B:

Lloc: Badalona Serveis Assistencials, S.A. - Plaça Pau Casals, 1 Torre 08911 Badalona -

Data: 19 de gener de 2015 a les 11.00 hores  

 

  • Apertura Sobres C:

Lloc: Badalona Serveis Assistencials, S.A. - Plaça Pau Casals, 1 Torre 08911 Badalona -

Data: 18 de febrer de 2015 a les 11.00 hores 

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 29 de maig de 2015 es pot trobar la Resolució de la Modificació de la Garantia.

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Altres documents" de data 18 de desembre de 2014 es pot trobar "l'Annex Llistat Subrogació".

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 18 de desembre de 2014 es pot trobar una relació de consultes dels licitadors i les seves corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 23 de desembre de 2014 es pot trobar una relació de consultes dels licitadors i les seves corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Annexes" de data 24 de desembre de 2014 es pot trobar "l'Annex 4" inclós en les consultes i respostes del dis 23 de desembre de 2014.


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/12/2014 08:44h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/12/2014 08:46h
Anunci licitació BOP Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/12/2014 08:47h
Rectificació Anunci licitació BOP Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/12/2014 07:26h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/12/2014 15:57h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/12/2014 15:57h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/12/2014 13:42h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/12/2014 08:54h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/03/2015 11:30h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/05/2015 07:50h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/01/2016 08:50h

BSA PN 3/14

Descripció: subministrament de llicencies de la plataforma d’atenció a la cronicitat de la plataforma Nomhad i l’adaptació de la mateixa a UniversAALResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/07/2014 10:08h

Localització del centre

Adreça: Pl. de Pau Casals, 1 09811 Badalona
Telèfon: 93 464 83 00
Fax: 93 464 83 91

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals