CSC VITAE, SA

  • NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

 

  • En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació del CSC VITAE, S.A.U.

CSCVITAE SPO 1/15

Descripció: Subministrament d’un robot unidosi per al CIS Cotxeres

Data límit de presentació d'ofertes: 29/01/2016 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B:

a) Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

b) Domicili: Av. Tibidabo, 21

c) Localitat i codi postal: 08022 - Barcelona

d) Data: 5 de febrer de 2015     e) Hora:12:00 hores

 

 


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2016 12:32h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2016 12:32h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2016 12:33h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2016 12:33h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/01/2016 09:09h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/03/2016 12:18h

CSCVITAE 4/15

Descripció: Servei de recollida, transport i eliminació dels residus dels grups I i II del Centre Integral de Salut Cotxeres, per encàrrec del CSC VITAE SA.
Import: Valor estimat 210.800 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 02/06/2015 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a) Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

b) Domicili: Av. Tibidabo, 21

c) Localitat i codi postal: 08022 - Barcelona

d) Data: 19 de juny de 2015     Hora:11:00 hores

 

 

 

Hora:11:00 hores

Hora:11:00 hores

Obertura pública de les ofertes dels sobres C

a) Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

b) Domicili: Av. Tibidabo, 21

c) Localitat i codi postal: 08022 - Barcelona

d) Data: 24 de juliol de 2015     Hora: 12:00 hores

 

 

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/04/2015 08:58h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/04/2015 08:59h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/04/2015 08:59h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/04/2015 09:00h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/04/2015 09:00h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/04/2015 09:01h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/07/2015 12:36h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/10/2015 08:14h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/10/2015 08:16h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/10/2015 08:15h

CSCVITAE 3/15

Descripció: Servei de bugaderia del Centre Integral de Salut Cotxeres, per encàrrec del CSC Vitae, SA

Data límit de presentació d'ofertes: 15/04/2015 14:00h
Apertura pública: Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)       Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

b)       Domicili:  Av. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  08022 - Barcelona

d)       Data: 4 de maig de 2015

e)       Hora:11:00 hores

 

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C (econòmic)

a)       Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

b)       Domicili:  Av. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  08022 - Barcelona

d)       Data: 3 de juliol de 2015

e)       Hora: 11:30 hores


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:05h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:06h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:08h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:10h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:10h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:11h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:12h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/07/2015 12:35h

CSCVITAE 2/15

Descripció: RESOLUCIÓ sobre licitació d’un contracte del servei integral de restauració incloent-hi servei de cuina i explotació de la cafeteria del Centre Integral de Salut Cotxeres (CIS), per encàrrec de CSC Vitae, SA
Import: 4.783.984 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 27/03/2015 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)       Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

b)       Domicili:  Av. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal : Barcelona 08022

d)       Dia: 14 d’abril del 2015

e)       Hora:11:00 hores

 

NOTA IMPORTANT:

Es convoca visita al Centre Integral de Salut CIS Cotxeres el dia 10/03/2015 a les 10:00hores a la planta 4ª. Confirma assitència al Tel. 93.253.18.22 .

 

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat en data 5/03/2015 consta dels dubtes i respostes del licitadors

 

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat en data 12/03/2015 consta dels dubtes i respostes del licitadors

 

NOTA IMPORTANT:

Es convoca NOVA visita al Centre Integral de Salut CIS Cotxeres el dia 20/03/2015 a les 10:00 hores a la planta 4ª. Confirma assitència al Tel. 93.253.18.22  (Carolina)

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat en data 23/03/2015 consta dels dubtes i respostes del licitadors

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C

a)       Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

b)       Domicili:  Av. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal : Barcelona 08022

d)       Dia: 27 de juliol del 2015

e)       Hora: 11:30 hores

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat en data 30/10/2015 consta de la Resolució del Recurs Interposat.

En el document "Resol ADjudicació Definitiva" penjat en data 30/10/2015 consta de la Resolució d'adjudicaicó Definitiva


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/02/2015 09:39h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/02/2015 09:42h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/02/2015 09:44h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/02/2015 09:45h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/02/2015 09:53h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/02/2015 09:54h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/02/2015 10:12h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/02/2015 10:12h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/02/2015 10:13h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/02/2015 10:14h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/02/2015 10:15h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/03/2015 09:33h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/03/2015 07:43h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2015 08:10h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/08/2015 08:26h
Resolució Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/10/2015 13:13h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/10/2015 13:14h

CSC VITAE 1/15

Descripció: Servei de proves de suport al diagnòstic per concert del Centre Integral de Salut Cotxeres per compte de CSC Vitae, SA
Import: 439.200 euros IVA exempt
Data límit de presentació d'ofertes: 16/02/2015 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 3 de març de 2015 a les 12.30 hores

 

NOTA IMPORTANT:

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 27 de maig de 2015 a les 11:00 hores 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 09:19h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 09:20h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 09:21h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 09:22h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 09:23h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 09:24h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 09:24h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/01/2015 08:16h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/07/2015 12:24h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/10/2015 08:25h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/10/2015 08:26h

CSCVITAE PN 2/13

Descripció: servei de suport a usuaris i els seus llocs de treball de forma presencial pel Centre Integral de Salut (CIS) CotxeresResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/01/2014 10:37h

Localització del centre

Adreça: Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 20
Fax: 93 211 14 28

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Av Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals