CSC VITAE 1/15

Descripció: Servei de proves de suport al diagnòstic per concert del Centre Integral de Salut Cotxeres per compte de CSC Vitae, SA
Import: 439.200 euros IVA exempt
Data límit de presentació d'ofertes: 16/02/2015 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 3 de març de 2015 a les 12.30 hores

 

NOTA IMPORTANT:

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 27 de maig de 2015 a les 11:00 hores 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 09:19h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 09:20h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 09:21h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 09:22h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 09:23h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 09:24h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 09:24h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/01/2015 08:16h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/07/2015 12:24h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/10/2015 08:25h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/10/2015 08:26h
 
Eines personals