CSC VITAE 14/10

Descripció: Servei de bugaderia del Centre Integral de Salut Cotxeres.
Import: 145.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 07/02/2011 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 25 de febrer de 2010 a les 10.00 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 15 de març de 2010 a les 9.00 hores

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2011 10:23h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2011 10:24h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2011 10:26h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2011 10:26h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2011 10:27h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2011 10:29h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/03/2011 10:41h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2011 13:59h
Observacions: NOTA IMPORTANT: L'adjudicació del contracte es realitzarà per procediment reservat i tràmit ordinari, en virtut d'allò previst a l’article 122 i la Disposició Addicional Setena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
 
Eines personals