CSCVITAE 1/11

Descripció: la prestació del servei de manteniment del Centre Integral de Salut Cotxeres
Import: 161.0000 euros/anuals
Data límit de presentació d'ofertes: 30/03/2011 14:00h
Apertura pública:

Apertura sobre B:

Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo 21, 08022 Barcelona, a les 10:00 hores del dia 15 d’abril de 2011

NOTA IMPORTANT:

En els documents Plànols, Fitxes Técniques i Altres Documents consten tots els plànols de Centre Integral de Salut CIS Cotxeres

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 5 de setembre de 2011 a les 9.00 hores

 


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/02/2011 09:13h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/02/2011 09:56h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/02/2011 10:04h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/02/2011 10:08h
Fitxes tècniques Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/02/2011 10:28h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/02/2011 10:30h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/03/2011 10:28h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/03/2011 10:37h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2011 08:15h
Observacions: NOTA IMPORTANT: S'ha modificat el Plec Administratiu en relació a un error tipogràfic en la redacció de la clàusula onzena del Plec de Clàusules Administratrives Particulars, relativa a la classificació exigida. Un cop esmenat l’error tipogràfic, la classificació que s’exigirà als licitadors és la següent: * GRUP O SUBGRUP 1 CATEGORIA A * GRUP P SUBGRUP 1 CATEGORIA A * GRUP P SUBGRUP 3 CATEGORIA A *. El Plec que consta en el perfil del contractant a data d’avui ja incorpora la modificació del referit error material. / Es convoca per el proper 8 de març del 2011 a les 10.00 hores una visita per conèixer les instal.lacions. Per assistir a aquesta visita serà necessari confirmar-ho amb un correu electrònic a la atenció del Sr. Iñigo Condon i a la seguent adreça electrònica: icondon@consorci.org.
La importància del lideratge en la qualitat omple l'última sessió tècnica del CSC
El director de Persones, Qualitat i Processos de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), Àngel Vidal, ...  >> més
Acord per assolir el Conveni de la sanitat concertada
El plantejament patronal de destinar els recursos de l’increment de tarifes a la recuperació ...  >> més
21/05/15: Lideratge en qualitat per assolir bons resultats
Dijous dia 21 de maig tindrà lloc la sessió Lideratge en qualitat per assolir bons resultats. La ...  >> més
 
Eines personals