CSCVITAE 3/13

Descripció: Servei auxiliar de control i informació i servei auxiliar de logística del Centre Integral de Salut (CIS) Cotxeres, per encàrrec del CSC VITAE,SA
Import: 370.440 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 26/11/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes B:

Entitat:Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Av. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  08022 Barcelona

Data 11de desembre de 2013

Hora: 10:00h

 

NOTA IMPORTANT:

Us informen que la visita  a les instal·lacions del Centre Integral de Salut Cis Cotxeres serà el pròxim dia 19 de novembre del 2013 a les 10:00 hores.

 

Obertura pública de les ofertes C:

Entitat:Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Av. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  08022 Barcelona

Data 10 de gener de 2014

Hora: 10:00h


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/10/2013 08:16h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/10/2013 08:17h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/10/2013 08:18h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/10/2013 08:21h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/10/2013 08:21h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/10/2013 08:30h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/10/2013 08:32h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/02/2014 13:20h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/05/2014 14:12h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/05/2014 14:14h
 
Eines personals