CSCVITAE 3/15

Descripció: Servei de bugaderia del Centre Integral de Salut Cotxeres, per encàrrec del CSC Vitae, SA

Data límit de presentació d'ofertes: 15/04/2015 14:00h
Apertura pública: Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)       Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

b)       Domicili:  Av. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  08022 - Barcelona

d)       Data: 4 de maig de 2015

e)       Hora:11:00 hores

 

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C (econòmic)

a)       Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

b)       Domicili:  Av. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  08022 - Barcelona

d)       Data: 3 de juliol de 2015

e)       Hora: 11:30 hores


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:05h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:06h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:08h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:10h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:10h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:11h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2015 09:12h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/07/2015 12:35h
 
Eines personals