CSC VITAE, SA

  • NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

 

  • En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació del CSC VITAE, S.A.U.

CHCVITAE 8/10

Descripció: Contractació del servei de Diagnòstic per Anàlisis Clíniques dels Centres que conformen el Centre Integral de Salut (CIS) Cotxeres
Import: 214.500 euros anuals sense IVA.
Data límit de presentació d'ofertes: 28/07/2010 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Econòmica

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidado, 21 08022 Barcelona

Data: 27 d´agost del 2010 a les 10.00 hores


Resolució Adjudicació provisional Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/09/2010 08:12h
Resolució Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2010 07:47h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/04/2011 11:56h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/04/2011 11:58h

CHCVITAE 7/10

Descripció: Subministrament dispensador d’uniformitat pels nous equipament sanitaris al recinte de les Cotxeres de Borbó de Barcelona, per encàrrec del CHCVITAE,SA.
Import: 85.000 € IVA no inclòs
Data límit de presentació d'ofertes: 06/08/2010 14:00h
Apertura pública:
  •  Apertura Tècnica (Sobres B)

Lloc: Consorci de Salut i Social de Catalunya - Avinguda Tibidado 21   08022 Barcelona

Data: 23 d´agost del 2010 a les 10.00 hores

  • Apertura Econòmica (Sobres C)

LLoc: Consorci de Salut i Social de Catalunya - Avinguda Tibidado 21   08022 Barcelona

Data: 20 de setembre del 2010 a les 10.00 hores


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/07/2010 11:01h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/07/2010 11:02h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/07/2010 11:02h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/07/2010 11:03h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/07/2010 11:04h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/07/2010 11:05h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/07/2010 11:05h
Resolució Adjudicació provisional Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/09/2010 10:14h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/04/2011 11:16h
Rectificació Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2011 07:15h

CHCVITAE PN 3/10

Descripció: Subministrament del sistema de CCTV per al Centre Sociosanitari situat al recinte de Cotxeres de Borbó de Barcelona.
Import: 30.000,00 Euros IVA no inclòs


Resolució Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/07/2010 15:27h

CHCVITAE PN 1/10

Descripció: CHCVITAE convoca procediment negociat amb publicitat per el Subministrament i instal.lació de l’equipament del sistema de localització per el centre de Cotxeres de Borbó de Barcelona
Import: 100.000,00- Euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 26/05/2010 14:00h

Resolució Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/07/2010 15:24h

CHCVITAE 6/10

Descripció: Subministrament de l’equipament d’informàtica per al centre sociosanitari situat al recinte de cotxeres de borbó de Barcelona.
Import: 167.850 € IVA no inclòs
Data límit de presentació d'ofertes: 03/05/2010 14:00h
Apertura pública:

Lloc: Consorci de Salut i Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo 21    08922 Barcelona

Dia: 18 de maig del 2010 a les 10.00 hores


Resolució Adjudicació provisional Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2010 14:23h
Resolució Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/08/2010 13:11h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/04/2011 11:07h

CHCVITAE 5/10

Descripció: Subministrament d'equipament d'electromedicina per al Centre Sociosanitari situat al recinte de Cotxeres de Borbó de Barcelona per encarrec del CHCVITAE,SA
Import: 275.743,79 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 10/05/2010 14:10h
Apertura pública:

Lloc: Consorci Social i de Salut de Catalunya

Avda. Tibidabo,21 08022 Barcelona

Dia: 28 de maig del 2010 a les 11:30 hores


Resolució Adjudicació Provisional Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/07/2010 11:21h
Resolució Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/07/2010 09:43h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/04/2011 14:44h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/04/2011 14:46h

Localització del centre

Adreça: Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 20
Fax: 93 211 14 28

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Av Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals