Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC)

  • NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

  

CSC E 4/14

Descripció: Acord marc del subministrament de bosses
Import: 933982,56 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 11/03/2015 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

a)         Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)         Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)         Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)         Data: 27 de març de 2015

e)         Hora: 12:30 hores

 

 

 

IMPORTANT:

La documentació d'aquest procediment esta penjada a la seguent pagina web:

    https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=8885209

 


CSCSA SPO 2/14

Descripció: Servei d’auditoria de comptes amb destinació a CSC ATENCIÓ SOCIAL, SL, PROJECTES SANITARIS I SOCIALS, SA, CSC VITAE, SA, CSC CONSULTORIA I GESTIÓ, SA, GESTIÓ DIAGNÒSTIC SALUT, SA, FUNDACIÓ S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA I CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA,
Import: 132.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 12/12/2014 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Sobres C:

Lloc: Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 22 de desembre de 2014 a les 12.00 hores  


Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/12/2014 09:29h
Plec general Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/12/2014 09:35h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/12/2014 09:36h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/12/2014 09:37h
Rectificació Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/02/2015 07:52h

CSC M 2/14

Descripció: Acord Marc del subministrament de sutures mecàniques, laparoscòpia i malles
Import: - Import licitació: 3.008.119,01 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 17/10/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes del sobres C :

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 31 d’octubre de 2014

e)       Hora: 12:00 hores

 

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 31 d’octubre de 2014

e)       Hora: 12:00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT

Tal i com consta al punt 5 del quadre de característiques específiques, us comuniquem que per tal de fer les variants dels productes als quals es vol licitar s'ha de fer en una altra base de dades independent de la oferta base, especificant quina es la base dades de la oferta base i quina la de les variants. 
 
Respecte al codi 0020012015 Endoaplicador per laparoscòpia 8,8 mm 20 clips titani tancat, al qual consta un preu màxim de licitació de 0.00 euros, els comuniquem que aquest import és degut a un error tipogràfic el qual no es subsanable i en conseqüència no podran presentar-se ofertes a aquest codi i es declararà desert.

 

NOTA IMPORTANT

Respecte el codi 0020060190 Malla PTFE amb CL+AG, 10x15x1,5mm aprox al qual consta un preu màxim de licitació de 0.00 euros, els comuniquem que aquest import és degut a un error tipogràfic el qual no es subsanable i en conseqüència no podran presentar-se ofertes a aquest codi i es declararà desert.

 

Respecte el codi 0020060192 – Malla PTF CL+AG 20x13cm 1.5mm el qual no està inclòs en la base de dades necessaria per la presentació de les ofertes, els comuniquem que al no tenir consum cap centre tal i com consta al plec tècnic no pot realizar-se cap oferta la base de dades

NOTA IMPORTANT

Respecte els codis 0020011500 Terminal per dissector per laparoscòpia de 5mm i 0020011510 Terminal per tisora per laparoscòpia de 5 mm, els quals consten a un preu màxim de licitació de 0.00 euros, els comuniquem que aquest import és degut a un error tipogràfic el qual no es subsanable i en conseqüència no podran presentar-se ofertes a aquest codi i es declararà desert.

 

Respecte els codis 0020011135 Càrrega per grapadora lineal de 90mm i grapa de 5,5 mm i 0020012515 Grapadora lineal de 45mm, recarregable i grapa de 4,8 mm, els comuniquem que al no tenir consum cap centre tal i com consta al plec tècnic no potrealizar-se cap oferta la base de dades.

 

Respecte els codis 0020014500 Canula per trocar transparent estriada de 12mmx108mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals, 0020014505 Canula per trocar transparent estriada de 11mmx108mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals, 0020014510 Canula per trocar transparent estriada de 5mmx108mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals i 0020014515 Canula per trocar transparent estriada de 5mmx78mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals, els comuniquem que a la base de dades consten amb els codis 0020014570, 0020014575, 0020014580 i 0020014585 respectivament.

 

Respecte els codis 0020011135 Càrrega per grapadora lineal de 90mm i grapa de 5,5 mm i 0020012515 Grapadora lineal de 45mm, recarregable i grapa de 4,8 mm, els comuniquem que al no tenir consum cap centre tal i com consta al plec tècnic no potrealizar-se cap oferta la base de dades.

 

Respecte els codis 0020014500 Canula per trocar transparent estriada de 12mmx108mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals, 0020014505 Canula per trocar transparent estriada de 11mmx108mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals, 0020014510 Canula per trocar transparent estriada de 5mmx108mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals i 0020014515 Canula per trocar transparent estriada de 5mmx78mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals, els comuniquem que a la base de dades consten amb els codis 0020014570, 0020014575, 0020014580 i 0020014585 respectivament.


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/09/2014 08:53h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/09/2014 09:00h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/09/2014 09:09h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/09/2014 09:12h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/09/2014 09:16h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/09/2014 09:18h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/09/2014 09:19h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/10/2014 08:17h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/12/2014 09:53h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:17h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:18h

CSC F 8/13

Descripció: Acord Marc del subministrament de medicaments oncològics
Import: 79.860.947,31 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 29/07/2014 14:00h
Apertura pública: Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 22 d’agost de 2014

e)       Hora: 11:30 hores

 

 

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C (Econòmic)

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 1 de desembre de 2014

e)       Hora: 13:30 hores


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:29h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:30h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:31h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:32h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:34h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:36h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:36h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/06/2014 11:04h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/12/2014 07:42h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 12:29h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/10/2015 11:36h
Observacions: NOTA IMPORTANT: En el Document "ALTRES" penjat amb data 18/12/2014, consta la Resolució de retroacció d'actuacions.

CSC F 7/13

Descripció: Acord Marc del subministrament de medicaments I
Import: 81.385.916,79 euros sense IVA

Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres C

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 22 d’agost de 2014

e)       Hora: 10’30 hores

 

 

 

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 11/03/2015 conta l'Esmena per la rectificació dels errors del Plec de Prescripcions Tècniques

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:15h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:16h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:20h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:24h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:25h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:26h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/06/2014 06:13h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/06/2014 11:06h
Copia d´ofertes Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/09/2014 12:03h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/12/2014 09:48h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/03/2015 08:51h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/06/2015 10:12h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/06/2015 10:13h

CSC F 6/13

Descripció: Acord Marc del subministrament de medicaments II
Import: 23.873.934,80 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 29/07/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 22 d’agost de 2014

e)       Hora: 9:00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

Resolució d'esmena d'errors aritmètics del procediment de l'acord marc del subministrament de medicaments II, expedient CSC F 6/13, atès que s'ha detectat un errors esmenable en l'apartat 22, corresponent als criteris d'adjudicació del quadre de característiques específiques:

 
On costa: CRITERIS A VALORAR A L'ACORD MARC (70 punts)
Ha de dir: CRITERIS A VALORAR A L'ACORD MARC (67 punts)

NOTA IMPORTANT:

Els interessats en participar en l'acord marc del subministrament de medicaments II, expedient CSC F 6/13us fem saber la següent nota aclaratoria:

 
1. Els preus màxims de licitació que consten en el plec tècnic de l'expedient de referència us aclarim que són preus sense IVA i sense aplicar el RD corresponent tal i com consta a la base de dades disponible al perfil del contractant on heu de posar el preu ofertat sense IVA, posteriorment aplicar el RD que aplica, si fos el cas, i finalment aplicar l'IVA corresponent.
 
2. Tal i com consta al plec de clàusules administratives particulars, no es sol·liciten mostres per aquest expedient, el que si que hauran d'estar a disposició de l'oportú examen que en el seu cas consideri necessari a l'hora de realitzar les valoracions subjectives dels productes ofertats.
 
3. Resultarà adjudicatària dels procediments posteriors derivats de l'Acord Marc l'empresa que obtingui la màxima puntuació de la suma de la puntuació atorgada als criteris a valorar a l'acord marc (67 punts) i als criteris dels procediments posteriors derivats de l'A.M (30 punts), tal i com consta a l'apartat 22 criteris d'adjudicació del quadre de característiques específiques.

 

NOTA IMPORTANT: (ANUL.LADA OBERTURA)

Obertura pública de les ofertes dels sobres C

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 20/02/2015  

e)       Hora: 13:30 hores

ANUL.LADA OBERTURA

NOTA IMPORTANT:

Obertura pública de les ofertes dels sobres C

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data30/03/2015

e)       Hora: 12:30 hores


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:00h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:03h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:06h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:08h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:10h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:12h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:13h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/06/2014 11:14h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 12:35h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/11/2015 08:20h
Ponderació sobre B Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/11/2015 08:22h
Ponderació sobre C Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/11/2015 08:23h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2016 09:59h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2016 10:09h

Localització del centre

Adreça: Av. Tibidado 21 08022 Barcelona
Telèfon: 932531820
Fax: 932111428
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org

Per més informació

Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya
Servei de Contractacions Administratives
Telèfon: 932531822
Fax: 932111428
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals