CSC F 1/13

Descripció: Acord marc del subministrament de medicaments

Data límit de presentació d'ofertes: 28/10/2013 14:00h
Apertura pública:

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 3 de desembre de 2013 a les 8.15 hores  

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres B:

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

Data: 11 de novembre de 2013

Hora: 10:00 hores

 

NOTA IMPORTANT:

En l'arxiu "Comunicacions" de data 9 de gener de 2014, es troba el "Certificat d'Anul·lació de l'expedient".

  

Nota Important:

La base de dades amb la que tindreu que omplir la vostra oferta la tindreu que recollir al Servei de Contratacions Administratives del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, prèvia sol.licitud per mail a l'adreça de correu electrónic sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible

sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible

 

NOTA IMPORTANT:

Us informem que degut a uns errors tipogràfics a les clàusules segona, desena, onzena, trenta-dosena i trenta-tresena (marcat de color vermell les modificacions) en el  nou el plec de clàusules administratives particulars penjat amb data 2/10/2013.

NOTA IMPORTANT:

En els documents "Comunicacions" estan penjats els anuncis d'anul.lacio de l'expedient


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/09/2013 13:26h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/09/2013 13:28h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/09/2013 13:29h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/09/2013 13:30h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/09/2013 13:30h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2013 06:48h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/10/2013 08:41h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/01/2014 14:04h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:27h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:28h
 
Eines personals