CSC F 3/13

Descripció: Acord marc del subministrament de nutrició enteral
Import: 3.312.814,65 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 28/10/2013 14:00h
Apertura pública:

Nota: En aquest cas, al no haver sobre de documentació tècnica i criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor no es procedirà a la obertura pública d’aquest sobre

Obertura pública de les ofertes del sobres C :

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

Data: 11 de novembre de 2013

Hora: 9:00 hores

 

Nota Important:

La base de dades amb la que tindreu que omplir la vostra oferta la tindreu que recollir al Servei de Contratacions Administratives del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, prèvia sol.licitud per mail a l'adreça de correu electrónic sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible.

sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible

 

NOTA IMPORTANT:

Com a interessats en participar a l'acord marc dels subministraments de nutrició enteral, expedient CSC F 3/13, us informen que en data 26/09/2013 hem penjat un nou plec tècnic , ja que al generar el document pdf les dietes amb codi P32102 i P32353 es van tallar les descripcions i no sortien correctament.

NOTA IMPORTANT:

Us informem que degut a uns errors tipogràfics a les clàusules segona, desena, onzena,  trenta-tresena (marcat de color vermell les modificacions) en el  nou el plec de clàusules administratives particulars penjat amb data 3/10/2013.

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 14 d'octubre de 2013, es troba la resolució de l'adhesió del PIUS HOSPITAL DEL VALLS, al procediment actual.

 

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:07h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:15h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:16h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:17h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2013 07:04h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2013 09:21h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2013 10:48h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/10/2013 08:31h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/12/2013 09:42h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 11:56h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 11:57h
 
Eines personals