CSC F 4/13

Descripció: Acord marc del subministrament de Contrastos
Import: 2.856.353,33 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 28/10/2013 14:00h
Apertura pública:

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 21 de novembre de 2013 a les 9.00 hores  

 

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres B:

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

Data: 11 de novembre de 2013

Hora: 9:30 hores

 

Nota Important:

La base de dades amb la que tindreu que omplir la vostra oferta la tindreu que recollir al Servei de Contratacions Administratives del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, prèvia sol.licitud per mail a l'adreça de correu electrónic sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible.

sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible

 

 

NOTA IMPORTANT:

Us informem que degut a uns errors tipogràfics a les clàusules segona, desena, onzena,  trenta-tresena (marcat de color vermell les modificacions) en el  nou el plec de clàusules administratives particulars penjat amb data 2/10/2013.

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 14 d'octubre de 2013, es troba la resolució de l'adhesió del PIUS HOSPITAL DEL VALLS, al procediment actual.

 

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:23h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:24h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:27h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:27h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/09/2013 10:55h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2013 06:58h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2013 11:07h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/10/2013 08:35h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/12/2013 08:11h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 11:53h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 11:53h
 
Eines personals