CSC F 7/13

Descripció: Acord Marc del subministrament de medicaments I
Import: 81.385.916,79 euros sense IVA

Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres C

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 22 d’agost de 2014

e)       Hora: 10’30 hores

 

 

 

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 11/03/2015 conta l'Esmena per la rectificació dels errors del Plec de Prescripcions Tècniques

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:15h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:16h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:20h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:24h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:25h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:26h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/06/2014 06:13h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/06/2014 11:06h
Copia d´ofertes Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/09/2014 12:03h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/12/2014 09:48h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/03/2015 08:51h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/06/2015 10:12h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/06/2015 10:13h
 
Eines personals