CSC F 8/13

Descripció: Acord Marc del subministrament de medicaments oncològics
Import: 79.860.947,31 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 29/07/2014 14:00h
Apertura pública: Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 22 d’agost de 2014

e)       Hora: 11:30 hores

 

 

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C (Econòmic)

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 1 de desembre de 2014

e)       Hora: 13:30 hores


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:29h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:30h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:31h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:32h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:34h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:36h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:36h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/06/2014 11:04h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/12/2014 07:42h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 12:29h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/10/2015 11:36h
Observacions: NOTA IMPORTANT: En el Document "ALTRES" penjat amb data 18/12/2014, consta la Resolució de retroacció d'actuacions.
 
Eines personals