CSC M 2/14

Descripció: Acord Marc del subministrament de sutures mecàniques, laparoscòpia i malles
Import: - Import licitació: 3.008.119,01 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 17/10/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes del sobres C :

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 31 d’octubre de 2014

e)       Hora: 12:00 hores

 

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 31 d’octubre de 2014

e)       Hora: 12:00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT

Tal i com consta al punt 5 del quadre de característiques específiques, us comuniquem que per tal de fer les variants dels productes als quals es vol licitar s'ha de fer en una altra base de dades independent de la oferta base, especificant quina es la base dades de la oferta base i quina la de les variants. 
 
Respecte al codi 0020012015 Endoaplicador per laparoscòpia 8,8 mm 20 clips titani tancat, al qual consta un preu màxim de licitació de 0.00 euros, els comuniquem que aquest import és degut a un error tipogràfic el qual no es subsanable i en conseqüència no podran presentar-se ofertes a aquest codi i es declararà desert.

 

NOTA IMPORTANT

Respecte el codi 0020060190 Malla PTFE amb CL+AG, 10x15x1,5mm aprox al qual consta un preu màxim de licitació de 0.00 euros, els comuniquem que aquest import és degut a un error tipogràfic el qual no es subsanable i en conseqüència no podran presentar-se ofertes a aquest codi i es declararà desert.

 

Respecte el codi 0020060192 – Malla PTF CL+AG 20x13cm 1.5mm el qual no està inclòs en la base de dades necessaria per la presentació de les ofertes, els comuniquem que al no tenir consum cap centre tal i com consta al plec tècnic no pot realizar-se cap oferta la base de dades

NOTA IMPORTANT

Respecte els codis 0020011500 Terminal per dissector per laparoscòpia de 5mm i 0020011510 Terminal per tisora per laparoscòpia de 5 mm, els quals consten a un preu màxim de licitació de 0.00 euros, els comuniquem que aquest import és degut a un error tipogràfic el qual no es subsanable i en conseqüència no podran presentar-se ofertes a aquest codi i es declararà desert.

 

Respecte els codis 0020011135 Càrrega per grapadora lineal de 90mm i grapa de 5,5 mm i 0020012515 Grapadora lineal de 45mm, recarregable i grapa de 4,8 mm, els comuniquem que al no tenir consum cap centre tal i com consta al plec tècnic no potrealizar-se cap oferta la base de dades.

 

Respecte els codis 0020014500 Canula per trocar transparent estriada de 12mmx108mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals, 0020014505 Canula per trocar transparent estriada de 11mmx108mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals, 0020014510 Canula per trocar transparent estriada de 5mmx108mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals i 0020014515 Canula per trocar transparent estriada de 5mmx78mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals, els comuniquem que a la base de dades consten amb els codis 0020014570, 0020014575, 0020014580 i 0020014585 respectivament.

 

Respecte els codis 0020011135 Càrrega per grapadora lineal de 90mm i grapa de 5,5 mm i 0020012515 Grapadora lineal de 45mm, recarregable i grapa de 4,8 mm, els comuniquem que al no tenir consum cap centre tal i com consta al plec tècnic no potrealizar-se cap oferta la base de dades.

 

Respecte els codis 0020014500 Canula per trocar transparent estriada de 12mmx108mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals, 0020014505 Canula per trocar transparent estriada de 11mmx108mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals, 0020014510 Canula per trocar transparent estriada de 5mmx108mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals i 0020014515 Canula per trocar transparent estriada de 5mmx78mm de capçal en V desmontable de dues vàlvules universals, els comuniquem que a la base de dades consten amb els codis 0020014570, 0020014575, 0020014580 i 0020014585 respectivament.


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/09/2014 08:53h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/09/2014 09:00h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/09/2014 09:09h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/09/2014 09:12h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/09/2014 09:16h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/09/2014 09:18h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/09/2014 09:19h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/10/2014 08:17h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/12/2014 09:53h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:17h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:18h
 
Eines personals