Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC)

  • NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

  

CSC 3/11

Descripció: L’ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS D’IMPLANTS INTERNS I MATERIAL D’OFTALMOLOGIA AMB DESTINACIÓ ALS ENS ASSOCIATS DEL CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI
Import: Sense import minim de licitació
Data límit de presentació d'ofertes: 19/05/2011 14:00h
Apertura pública:

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

Data: 3 de juny de2011

Hora: 9 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 29 de juliol de 2011 a les 10.00 hores  

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2011 07:24h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2011 07:41h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2011 07:42h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2011 07:43h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2011 07:44h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2011 07:47h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2011 07:49h
Ponderació sobre B Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/08/2011 06:24h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/11/2011 08:29h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/06/2012 13:33h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/06/2012 13:34h

CSC 2/11

Descripció: L’ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE SUTURES MECANIQUES, LAPASCOPIA I MALLES AMB DESTINACIÓ ALS ENS ASSOCIATS DEL CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI

Data límit de presentació d'ofertes: 26/04/2011 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B:

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

Data: 10 de maig de 2011

Hora: 9 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 29 de juliol de 2011 a les 8.30 hores  


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/03/2011 09:01h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/03/2011 09:03h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/03/2011 09:04h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/03/2011 09:05h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/03/2011 09:06h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/04/2011 11:11h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/04/2011 11:13h
Ponderació sobre B Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/08/2011 06:23h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/11/2011 08:31h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/06/2012 13:32h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/06/2012 13:32h
Observacions: NOTA IMPORTANT: En data 5 d'abril s´ha modificat el Plec Tècnic en referència als consums així com l'Annex 4 Model d'Oferta. Degut d'un error tipogràfic els codis 0020050090, 0020050100 i 0020050110 no haurien de sortir inicialment en la licitació, ja que el seu consum 0, per la qual cosa, si es presenta alguna oferta a aquests tres codis no seran valorades. / En data 25 de març s´ha modificat el Plec Tècnic en referència als consums així com l'Annex 4 Model d'Oferta Econòmica. Degut a un error de tipus tipogràfic els codis 0020102310 i 0020102280 no haurien de sortir inicialment en la licitació, per la qual cosa, si es presentes alguna oferta a aquests dos codis no serà valorat. Tantmateix els comuniquem que els següents codis: 0020102320, 30, 40, 50 i 60 on constaven consums del Consorci Hospitalari de Vic, no és correcte ja que no tenen consum dels mateixos.

CSC 1/11

Descripció: L’ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE PRÒTESIS ORTOPÈDIQUES I TRAUMATOLÒGIQUES AMB DESTINACIÓ ALS ENS ASSOCIATS DEL CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI

Data límit de presentació d'ofertes: 28/03/2011 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

 Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

Data: 13 d’abril de 2011

Hora: 10 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 9 de maig de 2011 a les 8.30 hores


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/02/2011 09:29h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/02/2011 09:36h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/02/2011 09:38h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/02/2011 09:39h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/02/2011 09:41h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/02/2011 12:19h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/03/2011 12:03h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/08/2011 07:21h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/06/2012 13:30h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/06/2012 13:31h
Observacions: NOTA IMPORTANT: En data 10 de març de 2011 el Consorci Sanitari Integral és un centre adherit de ple dret a l'acord marc dels tipus de subministraments de pròtesis ortopédicas i traumatológicas, Expedient CSC 1/11. Tantmateix en el document "Comunicacions" s'adjunten els consums aproximats del Consorci Sanitari Integral. / S´ha actualitzat en data 28 de febrer de 2011 l'arxiu "Model Oferta Econòmica - Annex 4", sense variar el fitxer Access i modificant l'arxiu de les instruccions per complimentar el programa, per facilitar el seu funcionament.

CSC NG 1/10

Descripció: Acord Marc dels subministraments medicaments diversos (DOCETAXEL I IRINOTECAN)

Data límit de presentació d'ofertes: 25/01/2011 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B)

Lloc: Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidado, 21 - 08022 Barcelona

Data: 8 de febrer del 2011 a les 10.00 hores  

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 15 de març de 2011 a les 9.30 hores


Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/12/2010 13:31h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/12/2010 13:33h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/12/2010 13:34h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/12/2010 13:36h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/12/2010 13:40h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/12/2010 14:16h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/12/2010 16:53h
Copia d´ofertes Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/03/2011 13:33h
Observacions: NOTA IMPORTANT: A "Altres Documents" es troba el contingut dels consums. / NOTA IMPORTANT: El 27 de desembre del 2010 s'actualitza el Plec Administratiu publicat el 23 de desembre de 2010 amb una millora de la visilitat dels quadres de valoració del mateix.

CHC 99/00

Descripció: Acord Marc de tot
Import: 2
Data límit de presentació d'ofertes: 21/07/2010 14:00h
Apertura pública:

23 de juny a les 13.00 hores al Consorci Hospitalari de Catalunya


Observacions: Tot està be

CHC 1/10

Descripció: Acord Marc del subministrament de medicaments, nutrició enteral i sèrums per els ens associats al Consorci Hospitalari de Catalunya.
Import: No s´especifica
Data límit de presentació d'ofertes: 27/05/2010 14:00h

Copia d'ofertes Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/07/2010 08:45h
Resolució Adjudicació provisional Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/07/2010 11:49h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/09/2010 11:31h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/10/2010 11:23h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/10/2010 11:31h
Observacions: NOTA IMPORTANT: En l´arxiu "Comunicacions" es troben els llistats d´adjudicació definitiva adoptat en data 1 d'octubre del 2010. / NOTA IMPORTANT: En l´arxiu "Altres Documents" es troben els llistats d´adjudicació provisional adoptats en data 13 de setembre del 2010 / NOTA IMPORTANT:Al fitxer anomenat "Resolució d'adjudicació provisional" es troben els llistats amb els productes homologats dels tres lots (Medicaments, nutrició enteral i sèrums).

Localització del centre

Adreça: Av. Tibidado 21 08022 Barcelona
Telèfon: 932531820
Fax: 932111428
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org

Per més informació

Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya
Servei de Contractacions Administratives
Telèfon: 932531822
Fax: 932111428
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals