Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC)

  • NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

  

CSC F 2/14

Descripció: Acord Marc del subministrament de nutrició parenteral
Import: 359.919,92 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 29/07/2014 14:00h
Apertura pública:

  Obertura pública de les ofertes dels sobres C

 (documentació tècnica, oferta econòmica i criteris avaluables de forma automàtica)

 

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 22 d’agost de 2014

e)       Hora: 13 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

Comuniquem la resolució de desistiment del procediment de l'acord marc del subministrament de nutrició parenteral, expedient CSC F 2/14, atès que s'han detectat un errors no esmenables en les descripcions tècniques dels bens objecte de l'acord marc esmentat

 

NOTA IMPORTANT:

En els documents "Comunicacions" penjats a la web, consten dels anuncis d'anul.lació de l'expedient.


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 08:36h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 08:43h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 09:28h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 09:37h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 09:40h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 09:45h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 09:53h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/06/2014 11:18h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/07/2014 11:08h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:09h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:09h

CSC F 1/14

Descripció: Acord Marc del subministrament de sèrums
Import: 4.495.948,48 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 29/07/2014 14:00h
Apertura pública: Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 22 d’agost de 2014

e)       Hora: 12:30 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 30 d'octubre de 2014 a les 13.00 hores  

 

NOTA IMPORTANT:

El document "Comunicacions" penjat amb data 26/11/2014 consta de l'esmena del quadre de característiques pels consums del Centre Institut d'Assistècnia Sanitària.


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 08:18h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 08:19h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 08:22h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 08:24h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 08:25h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 08:26h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 08:28h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/06/2014 11:20h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/11/2014 07:36h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/12/2014 09:50h

CSC 1/13

Descripció: Acord Marc del subministrament de material d’osteosíntesi

Data límit de presentació d'ofertes: 16/05/2014 14:00h
Apertura pública: Obertura pública de les ofertes dels sobres

a)       Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 2 de juny de 2014

e)       Hora: 13 hores

 

 

 

NOTA IMPORTANT:

l'Annex 4 d'oferta tècnica i  económica el teniu que recollir pel Consorci de Salut i Social de Catalunya i te un cost de 5 euros.

NOTA IMPORTANT:

Obertura pública de les ofertes dels sobres  C (Econòmic):

a)       Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 26 de juny de 2014

e)       Hora9:00 hores


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/04/2014 11:30h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/04/2014 11:32h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/04/2014 11:36h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/04/2014 11:39h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/04/2014 11:55h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/04/2014 11:57h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/09/2014 07:06h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:57h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:58h

CSC MP 1/13

Descripció: serveis d’assessorament, consultoria i assessoria jurídica per a la reforma organitzativa del CSC SA, i les seves entitats vinculades.Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/02/2014 15:23h

CSC 3/13

Descripció: Acord marc del subministrament de material fungible sanitari
Import: 6.029.900,64 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 13/01/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes del sobres C :

 Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

Data: 28 de gener de 2014                  Hora: 09:00 hores

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANT

La Fundació Hospital Puigcerdà és una entitat adherida de ple dret a l’acord marc dels subministraments de material fungible sanitari (expedient CSC 3/13). En l'arxiu "Altres documents" de data 17 de desembre de 2013, s'adjunta, comprimit, la comunicació d'adhesió i el document on estan inclosos els consums del centre.

 

 

 

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 5/12/2013 consta de l'annex 4.1

 

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 26/9/2014 consta de l'Acord de Renuncià dels productes referents a guants, gasses i bolquers.

 

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 2/2/2015 consta de la Resolució de Retroaccions.


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/12/2013 08:06h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/12/2013 08:08h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/12/2013 08:11h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/12/2013 08:12h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/12/2013 08:13h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/12/2013 08:14h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/12/2013 08:15h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/12/2013 08:51h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/12/2013 08:33h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/12/2013 09:10h
Rectificació Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/12/2013 11:00h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2014 07:12h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/10/2014 10:52h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/02/2015 11:50h

CSC F 1/13

Descripció: Acord marc del subministrament de medicaments

Data límit de presentació d'ofertes: 28/10/2013 14:00h
Apertura pública:

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 3 de desembre de 2013 a les 8.15 hores  

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres B:

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

Data: 11 de novembre de 2013

Hora: 10:00 hores

 

NOTA IMPORTANT:

En l'arxiu "Comunicacions" de data 9 de gener de 2014, es troba el "Certificat d'Anul·lació de l'expedient".

  

Nota Important:

La base de dades amb la que tindreu que omplir la vostra oferta la tindreu que recollir al Servei de Contratacions Administratives del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, prèvia sol.licitud per mail a l'adreça de correu electrónic sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible

sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible

 

NOTA IMPORTANT:

Us informem que degut a uns errors tipogràfics a les clàusules segona, desena, onzena, trenta-dosena i trenta-tresena (marcat de color vermell les modificacions) en el  nou el plec de clàusules administratives particulars penjat amb data 2/10/2013.

NOTA IMPORTANT:

En els documents "Comunicacions" estan penjats els anuncis d'anul.lacio de l'expedient


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/09/2013 13:26h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/09/2013 13:28h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/09/2013 13:29h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/09/2013 13:30h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/09/2013 13:30h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2013 06:48h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/10/2013 08:41h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/01/2014 14:04h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:27h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:28h

Localització del centre

Adreça: Av. Tibidado 21 08022 Barcelona
Telèfon: 932531820
Fax: 932111428
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org

Per més informació

Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya
Servei de Contractacions Administratives
Telèfon: 932531822
Fax: 932111428
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals