Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, S.A.

  • NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

 

  • En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, S.A.

CSCSA SPO 2/15

Descripció: Serveis d’administració del Departament de sistemes d’Informació i de manteniment de serveis d’informàtica i reposició de maquinari, per encàrrec de CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA
Import: 60.000 euros anuals sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 03/02/2016 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

Domicili:  Av. Tibidabo, 21

Data: 9 de febrer de 2016

Hora:12:00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

S'ha modificat l'annex econòmic per una errada a l'import, el correcte es el penjat amb data 25/01/2016


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2016 08:14h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2016 08:15h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2016 08:15h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2016 08:16h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2016 08:17h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2016 08:17h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2016 08:18h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2016 08:19h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/01/2016 10:38h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/02/2016 10:57h

CSCSA SPO 4/15

Descripció: serveis de manteniment manteniment integral dels d’equips de transport vertical dels centres gestionats per Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA, CSC Vitae, SA, CSC Atenció Social, SL i Projectes Sanitaris i Socials, SA

Data límit de presentació d'ofertes: 14/12/2015 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres C:

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

Domicili: Av. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal: 08022 - Barcelona

Data: 22 de desembre de 2015     Hora:12:00 hores

 

 

 

 

 

 

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 11/1/2016, consta de l'informe tècnic de valoració de l'expedient


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/11/2015 12:35h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/11/2015 12:36h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/11/2015 12:36h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/11/2015 12:38h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/11/2015 12:38h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/11/2015 12:40h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/11/2015 12:41h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/11/2015 12:41h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/11/2015 12:42h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/01/2016 08:09h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/01/2016 08:10h

CSCSA 2/15

Descripció: Servei de neteja amb destinació a Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A., CSC Vitae, SA, CSC Atenció Social, SL i Projectes Socials i Sanitaris, SA.
Import: : 3.051.120,91 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 16/11/2015 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes del sobres C  (proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica)

 

a)   Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

b)   Domicili:  Av. Tibidabo, 21

c)   Localitat i codi postal:  08022 – Barcelona

d)   Data: 1 de desembre de 2015

e)   Hora: 11 hores

 

LA VISITA ALS DIFERENTS CENTRES SERA EL DIA 4/11/2015

Horaris:

09:00 hores   Centre Social i Sociosanitari  Federica Montseny  c/ D’Eslida, 6 Viladecans

11:00 hores Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya Avida. Tibidabo,21 Barcelona

13:00 hores   Centre Integral de Salut CIS Cotxeres Avida. Borbó, 30 Barcelona

15:30 hores   ABS La Roca  Plaça de l'Era, s/n  La Roca del Vallès

 

Es important confirmar assistència al Telèfon 93.253.18.22.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 11/11/2015, consta la Resolució de Renúncia de l'expedient CSCSA 2/15.


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/10/2015 10:04h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/10/2015 10:05h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/10/2015 10:05h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/10/2015 10:06h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/10/2015 10:07h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/10/2015 10:07h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/10/2015 10:08h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/10/2015 10:09h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/10/2015 09:19h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/10/2015 11:00h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/11/2015 09:06h

CSCSA SPO 3/15

Descripció: Serveis d’assessorament permanent en matèria fiscal i confecció dels comptes anuals, per encàrrec de CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA
Import: 165.000 euros sense IVA (199.650 euros IVA inclòs)
Data límit de presentació d'ofertes: 04/06/2015 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B

 

a)       Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

b)       Domicili:  Av. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  08022 - Barcelona

d)       Data: 12 de juny de 2015

e)       Hora:12:00 hores

 


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/05/2015 14:57h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/05/2015 14:59h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/05/2015 15:00h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/05/2015 15:00h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/05/2015 15:01h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/05/2015 08:29h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/07/2015 13:16h

CSCSA SPO 1/15

Descripció: Serveis d’assessorament jurídic laboral amb destinació a CONSORCI ASSOCIACIÓ PATRONAL SANITÀRIA I SOCIAL, CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA, a altres entitats del Grup CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA i a entitats assessorades per entitats del Grup CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA
Import: 198.880 euros sense IVA (240.644,8 euros IVA inclòs)
Data límit de presentació d'ofertes: 15/06/2015 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)       Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

b)       Domicili:  Av. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  08022 - Barcelona

d)       Data: 22 de juny de 2015

e)       Hora:12:00 hores

NOTA IMPORTANT:

En el document "ALTRES" penjat amb data 11 de juny de 2015 conta la Resolució d'Ampliació de termini.

NOTA IMPORTANT:

En el document "ANNEX Oferta Economica" penjat amb data 17 de juny de 2015 conta de la modifició del fitxer per realitzar l'oferta econòmica.

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Comunicacions" penjat amb data 19 de juny de 2015 conta de la Resolució de la modificació de data d'obertura dels sobres.


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/05/2015 14:44h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/05/2015 14:49h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/05/2015 14:50h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/05/2015 14:51h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/05/2015 14:51h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/06/2015 11:55h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/06/2015 11:00h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/06/2015 09:24h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2015 11:05h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/07/2015 12:37h

CSCSA 2/14

Descripció: Servei d’impressió per a Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A. Projectes Socials i Sanitaris, SA, CSC Atenció Social, SL i CSC Vitae, SA
Import: a) Valor estimat dels contractes: 278.848,99 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 16/02/2015 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

a)       Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

b)       Domicili:  Av. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  08022 - Barcelona

d)       Data: 3 de març de 2015

e)       Hora:12:00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 21/01/2015 consta de la Resolució d'Esmena.

Ampliació del termini de presentació d'ofertes i modificació de l'obertura  Tècnica dels Sobres B.

Presentació d'ofertes:  Fins a les 14:00 hores del dia 23 de febrer de 2015

Obertura Tècnica (Sobre B): 10 de març del 2015 a les 12:00hores.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 3/2/2015 consta de la Resolució d'Esmena.

Ampliació del termini de presentació d'ofertes i modificació de l'obertura  Tècnica dels Sobres B.

Presentació d'ofertes:  Fins a les 14:00 hores del dia 2 de març de 2015

Obertura Tècnica (Sobre B): 17 de març del 2015 a les 12:00hores.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 6/2/2015 consta de la Resolució d'Esmena, del Plec de Prescripcions Tècniques.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 23/2/2015 consta de la Resolució d'Esmena, del Plec de Prescripcions Tècniques.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 02/03/2015consta de Dubtes i Respostes sobre l'expedient

 

NOTA IMPORTANT:

Obertura pública de les ofertes dels sobres C (Econòmic) :

a)       Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.

b)       Domicili:  Av. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  08022 - Barcelona

d)       Data: 18 de maig de 2015

e)       Hora:12:00 hores

 

 


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 11:42h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 11:43h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 11:44h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 11:46h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 11:47h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 11:48h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 11:56h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/01/2015 11:57h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/01/2015 08:18h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/01/2015 07:42h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/02/2015 15:20h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/02/2015 11:41h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/02/2015 12:35h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/03/2015 09:23h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2015 11:25h

Localització del centre

Adreça: Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28

Per més informació

Eines personals