Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, S.A.

  • NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

 

  • En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, S.A.

CSCSA SPO 1/14

Descripció: Servei d’assessorament en matèria d’eficiència energètica
Import: 182.600,00 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 24/12/2014 14:00h
Apertura pública:

 

  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 12 de gener de 2015 a les 12.00 hores  

 

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 14/5/2015 consta de la Resolució de Renuncia a l'expedient.

 


Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/12/2014 11:44h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/12/2014 11:45h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/12/2014 11:46h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/12/2014 11:47h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/12/2014 11:48h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/05/2015 07:32h

CSCSA 1/14

Descripció: Servei integral de comunicacions, serveis TIC i cloud computing per a CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA
Import: 780.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 12/01/2015 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 28 de gener de 2015 a les 13.30 hores  

 

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "ALTRES" penjat amb data 18/12/2014, consta de la Resolució d'ampliació de Termini.

Presentació d'ofertes: fins a les 14:00h del dia 27 de gener de 2014.

Obertura del sobre B: 12 de febrer de 2015 a les 12:00 hores

 

NOTA IMPORTANT:

  • Apertura Econòmica(Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 27 de juliol de 2015 a les 11:00 hores 


Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/12/2014 13:47h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/12/2014 13:48h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/12/2014 13:49h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/12/2014 13:52h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/12/2014 13:54h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/12/2014 14:05h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/12/2014 14:07h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/12/2014 08:52h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/12/2014 14:53h
Rectificació Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/12/2014 12:56h
Rectificació Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/12/2014 08:12h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/12/2014 08:14h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/08/2015 07:46h

Localització del centre

Adreça: Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28

Per més informació

Eines personals