CLI 1/15

Descripció: Contractació del servei de realització de proves analítiques especials (externalitzades) del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, L’Anoia i el Garraf
Import: 1.532.738 euros sense IVA (2 anualitats)
Data límit de presentació d'ofertes: 07/10/2015 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)     Entitat:  Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf

b)    Domicili:  Carrer Espirall, s/n

c)     Localitat i codi postal:   08720 Vilafranca del Penedès

d)    Data: 21 d'octubre de 2015 e)     Hora:11:00 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l´Alt Penedès, l´Anoia i el Garraf -carrer Espirall s/n 08720 Vilafranca del Penedès-

Data: 10 de novembre de 2015 a les 11.00 hores.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Comunicacions" de data 5 d'octubre de 2015 correspon a la Resolució d'esmena d'errors material de l'Annex econòmic.

 

NOTA IMPORTANT

 
Com conseqüència d'un error en el sumatori de l'annex econòmic a complimentar pel licitador, es modifica aquet annex econòmic així com la data de presentació d'ofertes, la qual serà el dia 7 d'octubre, abans de les 14:00 hores. Aquest Annex Econòmic es pot trobar en l'arxiu Altres Documents de data 2 d'octubre de 2015. 

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Comunicacions" de data 14 de setembre de 2015 correspon a la Resolució d'esmena d'error material, amb modificació de les dates de presentació d'ofertes i de obertura pública del sobre B.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Comunicacions" de data 4 de setembre de 2015 correspon a la Resolució d'esmena d'error tipogràfic.


NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 3 de setembre de 2015 correspon a consultes dels licitadors i les corresponents respostes.


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/08/2015 09:42h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/08/2015 09:43h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/08/2015 09:44h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/08/2015 09:45h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/08/2015 09:52h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/08/2015 09:53h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/08/2015 09:56h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/08/2015 11:42h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2015 06:45h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/09/2015 11:31h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/09/2015 11:57h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/09/2015 12:06h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/09/2015 13:03h
Rectificació Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/09/2015 07:00h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/10/2015 08:03h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/10/2015 11:09h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/12/2015 08:39h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/01/2016 08:19h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/02/2016 08:41h
 
Eines personals