Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLI)

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

CLI CH 02/11

Descripció: Servei de subministrament de contenidors, recollida, transport, i eliminació dels Residus sanitaris del Grup III i Grup IV del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf
Import: 460.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 13/10/2011 14:00h
Apertura pública:

 

  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l´Alt Penedès, l´Anoia i el Garraf -carrer Espirall s/n 08720 Vilafranca del Penedès-

Data: 28 d´octubre a les 2011 a les 11.30 hores.

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l´Alt Penedès, l´Anoia i el Garraf -carrer Espirall s/n 08720 Vilafranca del Penedès-

Data: 25 de novembre de 2010 a les 12.00 hores.

 

IMPORTANT

Correcció de dades:

 ·       Annex 4, quadre de valoració  - a on indica 30 litres es substitueix per 10 litres.

 ·       Quadre de característiques específiques pàgina 2 punt 3C - indica la partida IVA anual del 18% i realment l’IVA aplicable es del 8% que seria el correcte

 

 

 


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:09h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:10h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:10h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:11h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:12h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:12h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:19h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:20h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:20h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/12/2011 08:36h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/01/2012 11:03h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/01/2012 11:04h
Observacions: NOTA INFORMATIVA: L'arxiu Annex 4 (model oferta econòmica) són dos formats diferents però d'obligada cumplimentació i entrega, ambdòs documents.

CLI CH 01/11

Descripció: Servei de neteja integral diària i la compra de material de neteja de les diferents seus dels Laboratoris del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf.
Import: 700.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 13/10/2011 14:00h
Apertura pública:

 

  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l´Alt Penedès, l´Anoia i el Garraf -carrer Espirall s/n 08720 Vilafranca del Penedès-

Data: 28 d´octubre a les 2011 a les 11.00 hores.

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l´Alt Penedès, l´Anoia i el Garraf -carrer Espirall s/n 08720 Vilafranca del Penedès-

Data: 25 de novembre de 2010 a les 12.30 hores.


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 10:52h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 10:53h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 10:54h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:00h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:00h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:01h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:02h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:03h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2011 11:36h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2011 08:17h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/12/2011 08:32h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/01/2012 10:52h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/01/2012 10:53h
Observacions: NOTA IMPORTANT: L'arxiu "Altres documents" correspon al llistat de personal a subrogar. / L'arxiu "Comunicacions" correspon a la convocatòria dels dies de visita a la instal.lació.

CLI CH 2/10

Descripció: Prestació de serveis de transport sanitari de la recollida de mostres biològiques de les àrees bàsiques i dels hospitals amb destí al centre d’anàlisis corresponent del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, L’Anoia i El Garraf.
Import: 523.200 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 05/10/2010 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l´Alt Penedès, l´Anoia i el Garraf -carrer Espirall s/n 08720 Vilafranca del Penedès-

Data: 22 d´octubre a les 2010 a les 12.30 hores.

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l´Alt Penedès, l´Anoia i el Garraf -carrer Espirall s/n 08720 Vilafranca del Penedès-

Data: 3 de desembre a les 2010 a les 12.30 hores.


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/08/2010 12:09h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/08/2010 12:10h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/08/2010 12:12h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/08/2010 12:14h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/08/2010 12:15h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/08/2010 12:16h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/09/2010 10:27h
Resolució Adjudicació provisional Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/12/2010 15:47h
Resolució Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2011 15:13h

CLI CH 01/10

Descripció: Realització de les proves analítiques especials del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf
Import: 2.168.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 06/09/2010 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Sobre B:

Lloc: Consorci del Laboratori de l´Alt Penedès, l´Anoia i el Garraf

Dia: 22 de setembre del 2010 a les 11.00 hores

 

 

* Apertura pública Sobre C:

Lloc: Consorci del Laboratori de l´Alt Penedès, l´Anoia i el Garraf

Dia: 29 d'octubre de 2010 a les 10 hores


Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/07/2010 13:04h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/07/2010 13:06h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/07/2010 13:08h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/07/2010 13:10h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/07/2010 13:11h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/07/2010 13:12h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/08/2010 09:16h
Resolució Adjudicació provisional Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/12/2010 11:15h
Resolució Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2011 15:11h
Observacions: NOTA IMPORTANT: "El Plec Administratiu s'ha modificat, respecte la classificació corresponent al Lot 2 i Lot 3". NOTA IMPORTANT: En "Altres documents" es troben els annexes 2 i 3.

Localització del centre

Adreça: Espirall s/n 08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon: 93 892 25 68
Adreça de correu electrònic: cli@cli.scs.es

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avda. Tibidabo, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals