Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (CSAP)

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

CSAP 2/15

Descripció: Subministrament, mitjançant arrendament, de la plataforma de virtualització de servidors corporatius del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, així com la seva implantació i manteniment.
Import: 130.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 02/07/2015 14:00h
Apertura pública:

 

  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès - Espirall s/n - 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 17 de juliol del 2015 a les 12.30 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès - Espirall s/n - 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 27 de juliol del 2015 a les 12.30 hores


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 10:35h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 10:36h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 10:37h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 10:36h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 10:38h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 10:38h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/08/2015 13:46h

CSAP PN 1/15

Descripció: Servei de suport extern per l’administració i operació del sistema informàtic del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Import: 29.950 euros sense IVA


Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/04/2015 14:52h

CSAP 1/15

Descripció: Subministrament, mitjançant arrendament, de la plataforma de virtualització de servidors corporatius del Consorci Sanitari de l’alt Penedès, així com la seva implantació i manteniment.
Import: 130.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 12/05/2015 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès - Espirall s/n - 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 29 de maig del 2014 a les 12.30 hores

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 3 de juny de 2015 s'adjunta l'anunci publicat al DOGC sobre el Procediment de Desert de l'expedient.

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 29 de maig de 2015 s'adjunta la Resolució de Procediment de Desert de l'expedient.


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/04/2015 09:11h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/04/2015 09:11h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/04/2015 09:12h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/04/2015 09:12h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/04/2015 09:13h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/04/2015 11:46h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/05/2015 07:35h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2015 07:19h

CSAP PN 4/13

Descripció: serveis de manteniment adaptatiu, correctiu i evolutiu per la suite savac integración al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/12/2013 12:10h

CSAP 4/13

Descripció: Servei de neteja de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, per encàrrec del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Import: 1.433.757,02 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 04/02/2014 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès - Espirall s/n - 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 19 de febrer del 2014 a les 12.00 hores

 

 

Apertura Económica (Sobre C):

Lloc: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès - Espirall s/n - 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 25 d'abril del 2014 a les 12:00 hores.


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:33h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:34h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:35h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:36h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:37h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:38h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:39h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:39h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/05/2014 07:18h

CSAP 3/13

Descripció: Contractació del servei integral de restauració incloent servei de cuina i explotació de la cafeteria del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Import: 1.025.246,92 euros sin IVA (512.623,46 euros/anuales sin IVA).
Data límit de presentació d'ofertes: 11/07/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública Econòmica de les ofertes dels sobres C:

Entitat: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès

Domicili:  Carrer Espirall, s/n

Localitat i codi postal: 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 25 d'octubre del 2013

Hora:  12:30 hores


Apertura de Ofertas Tècnicas del sobre B: 

Entidad: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.

Dirección: Espirall s/n.

Localidad y código postal: 08720 – Vilafranca del Penedès.

Fecha y hora: 26 de julio de 2013 a las 12:00 horas.

 

Comunicat data visita conjunta al centre

 

Per conèixer característiques més precises del centre, es facilitarà a les empreses interessades la informació complementària necessària realitzant una visita conjunta obligatòria al Centre el dia 19 de juny de 2013 a les 10 hores del mati.

 

 Les empreses interessades hauran de confirmar prèviament l’assistència a la Cap de Serveis Generals   Sra. Rosa Miret, al correu electrònic rmiret@csap.cat
NOTA IMPORANT:
En el document "Annexes" penjat amb data 14/06/2013 consta del "Detall de la plantilla per categoria, indicant jornada anual o setmanal, i antiguitat"
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 26/6/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 2/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 8/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 10/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 11/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
 

Entidad: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.

Dirección: Espirall s/n.

Localidad y código postal: 08720 – Vilafranca del Penedès.

Fecha y hora: 26 de julio de 2013 a las 12:00 horas.

 

Comunicat data visita conjunta al centre

 

Per conèixer característiques més precises del centre, es facilitarà a les empreses interessades la informació complementària necessària realitzant una visita conjunta obligatòria al Centre el dia 19 de juny de 2013 a les 10 hores del mati.

 

 Les empreses interessades hauran de confirmar prèviament l’assistència a la Cap de Serveis Generals   Sra. Rosa Miret, al correu electrònic rmiret@csap.cat
NOTA IMPORANT:
En el document "Annexes" penjat amb data 14/06/2013 consta del "Detall de la plantilla per categoria, indicant jornada anual o setmanal, i antiguitat"
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 26/6/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 2/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 8/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 10/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 11/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
 

 

Entidad: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.

Dirección: Espirall s/n.

Localidad y código postal: 08720 – Vilafranca del Penedès.

Fecha y hora: 26 de julio de 2013 a las 12:00 horas.

 

Comunicat data visita conjunta al centre

 

Per conèixer característiques més precises del centre, es facilitarà a les empreses interessades la informació complementària necessària realitzant una visita conjunta obligatòria al Centre el dia 19 de juny de 2013 a les 10 hores del mati.

 

 Les empreses interessades hauran de confirmar prèviament l’assistència a la Cap de Serveis Generals   Sra. Rosa Miret, al correu electrònic rmiret@csap.cat
NOTA IMPORANT:
En el document "Annexes" penjat amb data 14/06/2013 consta del "Detall de la plantilla per categoria, indicant jornada anual o setmanal, i antiguitat"
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 26/6/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 2/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 8/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 10/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 11/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
 

Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/06/2013 07:19h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/06/2013 07:20h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/06/2013 07:22h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/06/2013 07:23h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/06/2013 07:24h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/06/2013 07:11h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/06/2013 07:06h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/06/2013 07:07h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/07/2013 07:15h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/07/2013 07:50h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/07/2013 13:41h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/07/2013 07:36h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/11/2013 15:23h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2014 16:45h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2014 16:45h

Localització del centre

Adreça: Espirall, s/n 08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon: 93 818 04 40
Fax: 93 818 04 53

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals