Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (CSAP)

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

CSAP PN 3/13

Descripció: Cessió i explotació d’un local comercial de l’Hospital Comarcal de l’Alt PenedèsResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/05/2013 07:40h

CSAP 2/13

Descripció: Subministrament de cobertura quirúrgica d’un sol ús per a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Import: a) Valor estimat del contracte: 368.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 21/05/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

Entitat: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès

Domicili:  Carrer Espirall, s/n

Localitat i codi postal: 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 7 de juny de 2013

Hora:  12:00 hores

 

NOTA IMPORTANT:

 

Obertura pública Econòmica de les ofertes dels sobres C:

Entitat: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès

Domicili:  Carrer Espirall, s/n

Localitat i codi postal: 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 26 de juliol de 2013

Hora:  12:30 hores


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2013 07:30h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2013 07:31h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2013 07:33h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2013 07:36h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2013 07:38h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2013 07:40h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2013 07:42h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/04/2013 11:36h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/12/2013 12:08h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/04/2014 07:39h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/04/2014 07:42h

CSAP PN 2/13

Descripció: suport extern per l’administració i operació del sistema informàtic del Consorci Sanitari de l’Alt PenedèsResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/03/2013 10:24h

CSAP PN 3/13

Descripció: Contractació de la cessió i explotació d'un local comercial de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès
Import: Canon anual mínim de 4.500 € sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 15/04/2013 14:00h

Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2013 11:57h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2013 11:58h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2013 11:59h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2013 11:59h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2013 12:00h

CSAP 1/13

Descripció: Servei de seguretat i vigilància de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, per encàrrec del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Import: 538.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 29/04/2013 14:00h
Apertura pública:

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres B:

Entitat: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès

Domicili:  Carrer Espirall, s/n

Localitat i codi postal: 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 17 de maig de 2013

Hora:  .12:00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

Obertura pública de les ofertes dels sobres C:

Entitat: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès

Domicili:  Carrer Espirall, s/n

Localitat i codi postal: 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 19 de juny de 2013

Hora:  12:00 hores


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/03/2013 11:12h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/03/2013 11:15h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/03/2013 11:16h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/03/2013 11:18h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/03/2013 11:19h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/03/2013 11:20h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/07/2013 09:35h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/11/2013 16:13h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/11/2013 16:14h

CSAP PN 1/13

Descripció: : Contractació dels serveis de manteniment adaptatiu, correctiu i evolutiu per la SUITE SAVAC INTEGRACION del Consorci Sanitari de l’Alt PenedèsResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/02/2013 14:32h

Localització del centre

Adreça: Espirall, s/n 08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon: 93 818 04 40
Fax: 93 818 04 53

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals