CSA 1/12

Descripció: Servei de neteja de l’Hospital d’Igualada, per encàrrec del Consorci Sanitari de l’Anoia
Import: 2.405.513,20 euros/any sense IVA (2 anualitats)
Data límit de presentació d'ofertes: 07/09/2012 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

Entitat: Consorci Sanitari de l’Anoia

Domicili:  Av. Catalunya, 11

Localitat i codi postal: 08700 – Igualada

Data: 21/09/2012   e)   Hora:  12’00h

 

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C:

Entitat: Consorci Sanitari de l’Anoia

Domicili:  Av. Catalunya, 11

Localitat i codi postal: 08700 – Igualada

Data: 5 de novembre del 2012    Hora:  12:30h


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:18h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:31h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:34h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:37h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:38h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:39h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:40h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:40h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 12:30h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/12/2012 12:36h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/05/2015 10:56h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/05/2015 10:57h
 
Eines personals