Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA)

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

CSA PN 5/12

Descripció: Renovació del sistema central d’emmagatzemament del Consorci Sanitari de l’AnoiaResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/01/2013 12:01h

CSA 3/12

Descripció: Servei de comunicacions de veu fixe, mòbil i dades al Consorci Sanitari de l’Anoia
Import: 186.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 11/01/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

Entitat: Consorci Sanitari de l’Anoia

Domicili:  Av. Catalunya, 11

Localitat i codi postal: 08700 – Igualada

Data: 28 de gener del 2013  

Hora:  12’00h

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C :

Entitat: Consorci Sanitari de l’Anoia

Domicili:  Av. Catalunya, 11

Localitat i codi postal: 08700 – Igualada

Data: 22 de febrer del 2013  

Hora:  12’00h


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2012 16:12h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2012 16:14h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2012 16:15h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2012 16:16h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2012 16:16h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2012 16:17h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/06/2013 08:08h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/05/2015 10:58h

CSA 2/12

Descripció: Subministrament de nutrició parenteral per al Consorci Sanitari de l’Anoia
Import: 87.929,91 euros/anual sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 08/10/2012 14:00h
Apertura pública:

  Obertura pública de les ofertes B (documentació tècnica i criteris subjectius):

Entitat: Consorci Sanitari de l’Anoia

Domicili:  Avda. Catalunya 11

Localitat i codi postal:  08700 Igualada

Data: 22 d’octubre de 2012

Hora: 12:00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 27/09/2012 consta de l'Aclaració dels criteris d'adjudicació.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 28/09/2012 consta de la Rectificació del Plec Administratiu. 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C:

Entitat: Consorci Sanitari de l’Anoia

Domicili:  Av. Catalunya, 11

Localitat i codi postal: 08700 – Igualada

Data: 5 de novembre del 2012    Hora:  12:00h

 


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/09/2012 07:35h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/09/2012 07:36h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/09/2012 07:37h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/09/2012 07:38h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/09/2012 07:38h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/09/2012 07:39h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/09/2012 08:13h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/09/2012 08:24h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/10/2012 10:30h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/02/2013 11:47h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/05/2015 10:54h

CSA 1/12

Descripció: Servei de neteja de l’Hospital d’Igualada, per encàrrec del Consorci Sanitari de l’Anoia
Import: 2.405.513,20 euros/any sense IVA (2 anualitats)
Data límit de presentació d'ofertes: 07/09/2012 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

Entitat: Consorci Sanitari de l’Anoia

Domicili:  Av. Catalunya, 11

Localitat i codi postal: 08700 – Igualada

Data: 21/09/2012   e)   Hora:  12’00h

 

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C:

Entitat: Consorci Sanitari de l’Anoia

Domicili:  Av. Catalunya, 11

Localitat i codi postal: 08700 – Igualada

Data: 5 de novembre del 2012    Hora:  12:30h


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:18h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:31h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:34h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:37h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:38h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:39h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:40h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 07:40h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/07/2012 12:30h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/12/2012 12:36h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/05/2015 10:56h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/05/2015 10:57h

CSA PN 3/12

Descripció: Servei d’assessorament i suport a la gestió del Consorci Sanitari de l’Anoia
Import: 30.000 euros sense IVA


Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/07/2012 07:33h

CSA PN 4/12

Descripció: Serveis de suport en l’aplicació informàtica SAVAC INTEGRACION del Consorci Sanitari de l’AnoiaResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/06/2012 11:24h

Localització del centre

Adreça: Avinguda Catalunya, 11 08700 Igualada
Telèfon: 93 807 55 43

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 20
Fax: 93 253 18 22
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals