Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA)

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

CSA PN 2/12

Descripció: Servei per l’assessorament jurídic del Consorci Sanitari de l’AnoiaResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/06/2012 14:27h

CSA PN 1/12

Descripció: Serveis de manteniment adaptatiu, correctiu i evolutiu per la suite SAVAC INTEGRACION al Consorci Sanitari de l’AnoiaResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/06/2012 10:58h

CSA PN 5/11

Descripció: Serveis de gestió i manteniment de xarxa, comunicacions, maquinari servidor i client, i administració de base de dades oracle del Consorci Sanitari de l’Anoia.Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/02/2012 10:44h

CSA PN 4/11

Descripció: Renovació del nucli central de l’entorn de telefonia IP de l’Hospital d’Igualada i el manteniment de la infraestructura de xarxa per encàrrec del Consorci Sanitari de l’Anoia.Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/02/2012 10:36h

CSA PN 3/11

Descripció: Servei de Bugaderia de l’Hospital d’Igualada per encàrrec del Consorci Sanitari de l’Anoia.Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/08/2011 06:16h

CSA 3/11

Descripció: Servei de vigilància i seguretat de l’Hospital d’Igualada, per encàrrec del Consorci Sanitari de l’Anoia
Import: 1.089.920,90 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 20/07/2011 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

LLoc: Consorci Sanitari de l'Anoia - Av. Catalunya, 11 , 08700 - Igualada

Data: 4 d'agost del 2011 a les 11.00 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

LLoc: Consorci Sanitari de l'Anoia - Av. Catalunya, 11 , 08700 - Igualada

Data: 16 de setembre del 2011 a les 12.00 hores

  

 

 

NOTA IMPORTANT:

Per un error tipogràfic, no surt la categoria de la classificació que es necessita i que és la següent: Grup M  Subgrup 2 Categoria  C

 

 

SUBSANACIÓ D'ERRORS

Us comuniquem que a la pagina 7 del Plec de Prescripcions Tècniques punt 4, on diu:   

       

- Punt núm.4  -   1 Auxiliar de seguretat de dilluns a divendres, excepte festius en l’horari de 6:00 a 18:00, per control d'accesos.

 Ha de dir:

- Punt núm.4  -   1 Auxiliar de Serveis de dilluns a divendres, excepte festius en l’horari de 6:00 a 18:00.


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/06/2011 09:37h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/06/2011 09:42h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/06/2011 10:23h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/06/2011 10:24h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/06/2011 10:28h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/06/2011 10:29h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/10/2011 06:40h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/01/2012 10:31h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/01/2012 10:31h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/05/2015 10:52h

Localització del centre

Adreça: Avinguda Catalunya, 11 08700 Igualada
Telèfon: 93 807 55 43

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 20
Fax: 93 253 18 22
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals