Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA)

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

CSA PN 6/13

Descripció: serveis de gestió i manteniment de xarxa, comunicacions, maquinari servidor i client i administració base de dades oracle del Consorci Sanitari de l’AnoiaResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/02/2014 09:59h

CSA 2/13

Descripció: subministrament del material i equipament necessari per sessions de diàlisis pel Consorci Sanitari de l’Anoia
Import: 896.000,00 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 28/02/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

Entitat: Consorci Sanitari de l’Anoia

Domicili:  Av. Catalunya, 11

Localitat i codi postal: 08700 – Igualada

Data:  14/03/2013

Hora:  12’00h

 

NOTA IMPORTANT:

Per un error tipogràfic s'ha modificat les següent dades del Quadre de Característiques:

On diu:

a)       Import licitació: 896.000,00 euros/any sense IVA (2 anualitats)

 

Ha de dir:

a)       Import licitació: 896.000,00 euros sense IVA (2 anualitats)

 

NOTA IMPORTANT:

S’ha modificat el fitxer  amb el nom”Fitxes Tècniques” publicat amb data 21/01/2014, i el substitueix el fitxer amb el nom “Fitxes Tècniques”  publicat amb data 12/2/2014.

NOTA IMPORTANT:

S'ha modificat el dia d'obertura del sobre B "Documentació Tècnica":

On diu: 14 de març del 2014 a les 12:00h

Ha de dir: 21 de març del 2014 a les 12:00 hores

NOTA IMPORTANT:

Obertura Econòmica del Sobre C, serà:

Entitat: Consorci Sanitari de l’Anoia

Domicili:  Av. Catalunya, 11

Localitat i codi postal: 08700 – Igualada

Data:  13 de juny de 2014 Hora:  12’00h

 
 

NOTA IMPORTANT: 

 
Es convoca una nova apertura:
  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci Sanitari de l'Anoia - Avinguda Catalunya, 11 08700 Igualada -

Data: 18 de febrer de 2015 a les 12.30 hores

 

NOTA IMPORTANT: 

 
En el document "Resolució d'adjudicació" de data de publicació 4 de març de 2015, es troba el document d'una segona Resolució d'Adjudicació com conseqüència de la resolució d'un recurs especial de contractació.
 

Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/01/2014 15:08h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/01/2014 15:09h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/01/2014 15:09h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/01/2014 15:10h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/01/2014 15:11h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/01/2014 15:12h
Fitxes tècniques Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/01/2014 08:44h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/01/2014 11:01h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/01/2014 16:55h
Fitxes tècniques Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/02/2014 12:05h
Rectificació Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/02/2014 11:22h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/02/2014 11:23h
Rectificació Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/03/2014 08:23h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/07/2014 11:22h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/03/2015 08:20h

CSA 1/13

Descripció: Explotació del local comercial existent a la primera planta de l’Hospital d’Igualada pel Consorci Sanitari de l’Anoia destinat a quiosc de premsa, revistes, floristeria, venda de petits objectes de regal i altres de semblats característiques

Data límit de presentació d'ofertes: 24/07/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B:

Entitat: Consorci Sanitari de l’Anoia

Domicili:  Av. Catalunya, 11

Localitat i codi postal: 08700 – Igualada

Data:  7 d’agost de 2013

Hora:  12’00h

 

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C (Econòmics):

Entitat: Consorci Sanitari de l’Anoia

Domicili:  Av. Catalunya, 11

Localitat i codi postal: 08700 – Igualada

Data:  6 de setembre de 2013

Hora:  12:00 hores


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/07/2013 09:30h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/07/2013 09:32h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/07/2013 09:32h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/07/2013 09:33h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/07/2013 09:34h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/07/2013 09:35h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2013 11:13h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/03/2014 07:50h

CSA PN 8/12

Descripció: Serveis de manteniment adaptatiu, correctiu i evolutiu per la suite SAVAC INTEGRACION al Consorci Sanitari de l’AnoiaResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/02/2013 12:18h

CSA PN 7/12

Descripció: Serveis de gestió i manteniment de xarxa, comunicacions, maquinari servidor i client i administració base de dades oracle del Consorci Sanitari de l’AnoiaResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/01/2013 12:11h

CSA PN 6/12

Descripció: Servei del manteniment de la infraestructura de la xarxa del Consorci Sanitari de l’AnoiaResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/01/2013 12:14h

Localització del centre

Adreça: Avinguda Catalunya, 11 08700 Igualada
Telèfon: 93 807 55 43

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 20
Fax: 93 253 18 22
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals