CSdM 1/14S

Descripció: Contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis del Consorci Sanitari del Maresme
Import: a) Valor estimat del contracte: 349.087,64 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 24/04/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

a)   Entitat: Consorci Sanitari del Maresme

b)   Domicili:  Carretera de Cirera, s/n

c)   Localitat i codi postal: 08304 Mataró

d)   Data: 13 de maig de 2014

e)   Hora:  12:00 hores

 

NOTA IMPORTANT 

* Degut a un error tipogràfic es modifica el contingut de la relació d'ascensors inclòs en el plec tècnic creant-se en un arxiu independent anomenat "Relació d'ascensors CSdM 1/14S" i que es pot trobar en l'arxiu "Altres Documents" de data 16.04.14.

*  En el document "Comunicacions" de data 16.04.14, es pot trobar el document "Dubtes i Respostes 16.04.14", que conté preguntes dels licitadors i les corresponents respostes.

NOTA IMPORTANT 

Es convoca una nova data per visitar les instal·lacions del Consorci Sanitari del Maresme i que serà el proper dia 10 d'abril de 2014 a les 10.00 hores.

Caldrà confirmació de la visita, truncant al telèfon 93 741 77 00 -Extensió 1018 (Sra. Maria Vilriales)-.

NOTA IMPORTANT: 

El pròxim dia 4/4/2014 a les 15 hores hi ha una visita a les instal·lacions del Consorci Sanitari del Maresme, a la qual els licitadors interessats es poden presentar.

 

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C (Económic) :

a)   Entitat: Consorci Sanitari del Maresme

b)   Domicili:  Carretera de Cirera, s/n

c)   Localitat i codi postal: 08304 Mataró

d)   Data: 14 de juliol de 2014

e)   Hora:  09:30hores

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 11:43h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 11:44h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 11:46h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 11:48h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 11:49h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 15:21h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/04/2014 08:14h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/04/2014 08:16h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/09/2014 11:03h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/11/2014 12:46h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/11/2014 12:32h
 
Eines personals