CSdM 2/14-I

Descripció: Contractació del servei de manteniment per al servei SUP i TAP de les llicències Ensemble C2 pel Consorci Sanitari del Maresme
Import: a) Valor estimat del contracte: 46.500 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 09/04/2014 14:00h
Apertura pública: Obertura pública de les ofertes dels sobres B i C :

a)   Entitat: Consorci Sanitari del Maresme

b)   Domicili:  Carretera de Cirera, s/n

c)   Localitat i codi postal: 08304 Mataró

d)   Data: 29 d’abril del 2014

e)   Hora: 12:00h

 


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2014 11:53h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2014 11:54h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2014 11:56h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2014 11:57h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2014 11:58h
Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2014 11:59h
 
Eines personals