Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)

NOTA IMPORTANT

Us informem que a partir d'ara les licitacions dels expedients de contractació del Consorci Sanitari del Maresme es publicaran a la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

CSdM 4/13

Descripció: Subministrament de 3 ecògrafs per l’ASSIR i 3 ecògrafs per SDPI
Import: 190.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 30/12/2013 14:00h
Apertura pública: Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)   Entitat: Consorci Sanitari del Maresme

b)   Domicili:  Carretera de Cirera, s/n

c)   Localitat i codi postal: 08304 Mataró

d)   Data: 15 de gener de 2014

e)   Hora:  12:00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

S'han modificat les següents dates :

 

* Recepció de propostes dels licitadors:

On diu: 30/12/2013 fins a les 14:00      Ha de Dir: 15/1/2013

 

* Obertura pública de les ofertes dels sobres B:

On diu:      Data:15 de gener de 2014    Hora:  12:00 hores

Ha de dir:  Data: 3 de febrer de 2014    Hora:  12:00 hores

NOTA INPORTANT:

Obertura pública de les ofertes dels sobres C "Econòmic"

a)   Entitat: Consorci Sanitari del Maresme

b)   Domicili:  Carretera de Cirera, s/n

c)   Localitat i codi postal: 08304 Mataró

d)   Data: 3 de març del 2014

e)   Hora:  12:00 hores


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2013 14:28h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2013 14:29h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2013 14:30h
Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2013 14:30h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2013 14:31h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2013 14:32h
Rectificació Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/12/2013 09:02h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/04/2014 09:51h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/04/2014 07:28h

CSdM PN 7/13-I

Descripció: Contractació del servei de manteniment de llicències SAP, per encàrrec del Consorci Sanitari del Maresme.Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/11/2013 10:59h

CSdM 3/13C

Descripció: Subministrament d’un equip doppler color d’alta gama per obstetrícia, ginecologia i diagnostic prenatal pel servei de ginecologia i obstreticia de l’Hospital de Mataró, del Consorci Sanitari del Maresme
Import: 73.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 04/11/2013 14:00h
Apertura pública: Obertura pública de les ofertes dels sobres B

Entitat: Consorci Sanitari del Maresme

Domicili:  Carretera de Cirera, s/n

Localitat i codi postal: 08304 Mataró

Data: 19 de novembre de 2013

Hora:  12:00 hores

 

NOTA IMPORTANT

 

En referència al punt 1 del plec de prescripcions tècniques de l'expedient de referència, comuniquem que no hi ha cap fitxer adjunt al qual marcar si compleix o no compleix, per la qual cosa, s'hauran de presentar les vostres ofertes segons els criteris tècnics que es sol·liciten al mateix plec tècnic.
Obertura pública de les ofertes dels sobres C

Entitat: Consorci Sanitari del Maresme

Domicili:  Carretera de Cirera, s/n

Localitat i codi postal: 08304 Mataró

Data: 13 de gener de 2014 Hora:  12:00 hores


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2013 07:38h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2013 07:39h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2013 07:40h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2013 07:41h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2013 07:44h
Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2013 07:46h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/01/2014 14:40h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/05/2014 14:31h

CSdM 3/13S

Descripció: Subministrament i instal•lació d’una planta refredadora aire/aigua pel Consorci Sanitari del Maresme
Import: 300.674 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 10/09/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B:

Entitat: Consorci Sanitari del Maresme

Domicili:  Carretera de Cirera, s/n

Localitat i codi postal: 08304 Mataró

Data: 30 de setembre de 2013

Hora:  12:30 hores

 

Nota Important

 

Es convoca una nova data de visita per les instal·lacions objecte del subministrament a l’Hospital de Mataró:

Dia de visita: 2 de setembre de 2013

Hora: 11:00

Lloc: Hospital de Mataró – Entrada Principal (Ctra. de Cirera, 230. 08304 – Mataró).

Es prega confirmar prèviament l’assistència abans del dia 30 d'agost de 2013 a la Sra. Maria Vilriales Tel. 93 741 77 00, extensió 1018.

 

 Obertura pública de les ofertes dels sobres C :

Entitat: Consorci Sanitari del Maresme

Domicili:  Carretera de Cirera, s/n

Localitat i codi postal: 08304 Mataró

Data i hora: 30 d'octubre del 2013 a les 12:00hores


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2013 07:07h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2013 07:08h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2013 07:10h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2013 07:12h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2013 07:14h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2013 07:19h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2013 07:23h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2013 10:50h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/12/2013 13:52h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2014 16:52h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2014 16:53h

CSdM PNC 6/13

Descripció: Subministrament de bosses de neteja per l’Hospital de Mataró


Apertura pública:

NOTA IMPORTAT:

En el document "Comunicacions" es pot trobar la Resolució d'expedient desert.


Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/07/2013 10:31h

CSdM 2/13-I

Descripció: Contractació del servei de manteniment de llicències SAP, per encàrrec del Consorci Sanitari del Maresme

Data límit de presentació d'ofertes: 21/05/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres C:

Entitat: Consorci Sanitari del Maresme

Domicili:  Carretera de Cirera, s/n

Localitat i codi postal: 08304 Mataró

Data: 4 de juny de 2013

Hora:  12:30 hores

 NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Anunci Adjudicació" penjat amb data 18/06/2013 consta de l'anunci de procediment DESERT.

 

 

*************************DESERT************************************


Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/05/2013 08:10h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/05/2013 08:16h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/05/2013 08:19h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/05/2013 08:21h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/05/2013 08:25h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/06/2013 07:35h

Localització del centre

Adreça: Carretera de la Cirera, 230 08304 Mataró
Telèfon: 93 741 77 00
Fax: 93 741 77 17
Adreça de correu electrònic: peraso@csdm.cat i/o jpicon@csdm.cat

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidabo 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals