Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSVP)

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic

CSSVP PN 1/15

Descripció: Contractació de la Direcció en l’àmbit dels sistemes i tecnologies de la informació al Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès.
Import: 49.872 euros sense IVA


Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/07/2015 06:38h

CSSVP 1/15

Descripció: Servei Integral de restauració incloent servei de cuina i explotació de la cafeteria del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
Import: 1.995.814,00 euros IVA exclòs
Data límit de presentació d'ofertes: 16/06/2015 14:00h
Apertura pública:

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès - Avinguda del Garraf, 3 08720 Vilafranca del Penedès -

Data: 4 de setembre de 2015 a les 11.00 hores

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)   Entitat: Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès

b)   Domicili:  Av. de Garraf, 3

c)   Localitat i codi postal: 08720 Vilafranca del Penedès

d)   Data: 3 de juliol de 2015

e)   Hora: 12:30 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "ALTRES" penjat amb data 9/6/2015 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "ALTRES" penjat amb data 10/6/2015 consta la Resolució d'Esmena d'errors.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "COMUNICACIONS" penjat amb data 12/6/2015 consta la publicació del DOGC de la resolució d'esmena d'errors.

 


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/05/2015 07:43h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/05/2015 07:45h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/05/2015 07:49h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/05/2015 08:02h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/05/2015 08:04h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/05/2015 08:05h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/06/2015 11:28h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/06/2015 07:07h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/06/2015 06:49h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/09/2015 12:45h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/09/2015 12:46h

CSSVP 1/14

Descripció: Servei de Manteniment integral de les instal•lacions i equips no electromèdics del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès.
Import: 180.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 01/07/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

Entitat: Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès

Domicili:  Av. de Garraf, 3

Localitat i codi postal: 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 17 de juliol de 2014

Hora: 11:00 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès - Avinguda del Garraf, 3 0872 Vilafranca del Penedès -

Data: 15 d'octubre a les 11.00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" publicat el dia 22/12/2014 consta l'informe de valoració de l'expedient

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" publicat el dia 26/09/2014 consta el document de Resolució d'Ampliació de Termini d'Adjudicació.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" publicat el dia 17/6/2014 consten les Dubtes i Respostes dels licitadors.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 6/6/2014 consta dels Dubtes i Respostes dels licitadors.

 

 

NOTA IMPORTANT:
Es proposa una  nova visita al centre Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès el dia 13/6/2014 a les 10 hores, els licitadors interessats tenen que confirmar la visita al tel. 93 253 18 22


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2014 13:42h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2014 13:50h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2014 13:53h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2014 13:54h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2014 13:55h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2014 13:56h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2014 13:57h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2014 13:59h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2014 09:41h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/06/2014 08:04h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/06/2014 15:01h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2014 12:20h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/12/2014 15:45h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/12/2014 15:48h
Rectificació Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/03/2017 13:14h

CSSVP PN 2/13

Descripció: Subministrament d’un túnel de rentat per al Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès.Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 11:33h

CSSVP PN 1/13

Descripció: contractació de l’assessorament estratègic en l’àmbit dels sistemes i tecnologies de la informació per al Consorci Sociosanitari de Vilafranca del PenedèsResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/02/2013 14:52h

CSSVP 1/13

Descripció: Contractació del servei de Restauració del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
Import: Valor estimat 3.617.035,20 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 25/02/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura Sobre B (Tècnic):

Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, Av. del Garraf, 3, 08720 Barcelona, a les 12:00 hores del dia 13 de març de 2013

NOTA IMPORTANT:

En el document "ALtres" penjat amb data 22/01/2013 consta de l'annex 6 (model Oferta Econòmica)

NOTA IMPORTANT:

El pròxim dia 1 de febrer del 2013 a les 10:30h es farà una visita en el centre Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès amb referència al procediment  de licitació pel servei de Restauració.

Preguem confirmeu assistència al telèfon 93 253 18 22 o  al mail cmena@consorci.org o dparra@consorci.org

NOTA IMPORTANT

En el Document "Comunicacions" penjat amb data 25/1/2013 consta del dubtes dels licitadors amb les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

En el Document "Comunicacions" penjat amb data 28/1/2013 consta del dubtes dels licitadors amb les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

En el Document "Comunicacions" penjat amb data 1/2/2013 consta del dubtes dels licitadors amb les corresponents respostes

 

NOTA IMPORTANT

En el Document "Rectificació Anunci licitació" penjat amb data 4/2/2013 consta de la publicació del BOE i DOUE de la modificació dels criteris d'adjudicació.

 

NOTA IMPORTANT

En el Document "Comunicacions" penjat amb data 5/2/2013 consta del dubtes dels licitadors amb les corresponents respostes

 

NOTA IMPORTANT

En el Document "Comunicacions" penjat amb data 7/2/2013 consta del dubtes dels licitadors amb les corresponents respostes

 

NOTA IMPORTANT

En el Document "Comunicacions" penjat amb data 12/2/2013 consta del dubtes dels licitadors amb les corresponents respostes

 

NOTA IMPORTANT

En el Document "Comunicacions" penjat amb data 14/2/2013 consta del dubtes dels licitadors amb les corresponents respostes

 

NOTA IMPORTANT

En el Document "Comunicacions" penjat amb data 21/2/2013 consta del dubtes dels licitadors amb les corresponents respostes

 

 

OBERTURA del Sobre C (Econòmic):

Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, Av. del Garraf, 3, 08720 Barcelona, a les 12:00 hores del dia 7 de maig del 2013


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2013 08:22h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2013 08:23h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2013 08:24h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2013 08:25h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2013 08:26h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2013 08:26h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2013 08:28h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/01/2013 13:02h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/01/2013 15:26h
Rectificació Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/01/2013 08:46h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/01/2013 08:47h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/01/2013 14:37h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/02/2013 12:40h
Rectificació Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/02/2013 09:00h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/02/2013 09:01h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/02/2013 08:50h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/02/2013 15:54h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/02/2013 15:18h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/02/2013 14:58h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/02/2013 14:58h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/05/2013 14:09h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:58h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/04/2014 07:46h

Localització del centre

Adreça: Avinguda Garraf, 3 08720 Vilafranca del Penedès

Per més informació

Grup Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals