CSMS 4/14

Descripció: Servei de manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdics per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Import: 4.340.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 19/05/2014 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

LLoc: Corporació de Salut del Maresme i la Selva - Carrer Sant Jaume 207-219, 08370 Calella

Data: 3 de juny del 2014 a les 12.00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Comunicacions" Penjat amb data 23/4/2014 consta dels dubtes i respostes dels licitadors

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Comunicacions" Penjat amb data 24/4/2014 consta dels dubtes i respostes dels licitadors

 

NOTA IMPORTANT:

 

Es convoca una nova  visita  OBLIGATORIA per tots aquells licitadors que decideixin participar en el procediment i encara no l’hagin realitzat , la visita serà:

 

Dia: 12/05/2014 

Hora:  10:00 hores

Lloc: Vestíbul  de l’Hospital de Calella.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" Penjat amb data 9/5/2014 consta dels dubtes i respostes dels licitadors

En el document "Plànols" Penjat amb data 9/5/2014 consta dels plànols sol.licitats pel licitadors

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" publicat amb data 15/5/2014 consten els dubtes i respostes dels licitadors

 

NOTA IMPORTANT:

 

Apertura econòmica del Sobre C:

LLoc: Corporació de Salut del Maresme i la Selva - Carrer Sant Jaume 207-219, 08370 Calella

Data: 20 de juny del 2014 a les 12:30hores

 

 


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:44h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:44h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:45h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:46h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:47h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:47h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:48h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/04/2014 09:37h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/04/2014 14:30h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 07:48h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 07:51h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 07:54h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 07:56h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 07:57h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 07:59h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 08:08h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 11:45h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 12:46h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/05/2014 14:54h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/07/2014 10:28h
 
Eines personals