Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS)

NOTA IMPORTANT

Us informem que a partir d'ara les licitacions dels expedients de contractació del Consorci Sanitari del Maresme es publicaran a la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

CSMS 1/14

Descripció: Servei de control de plagues per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Import: a) Valor estimat del contracte: 72.660,00 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 25/03/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :a)       Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

b)       Domicili:  C/ Sant Jaume 207-219

c)       Localitat i codi postal:  Calella 08370

d)       Data: 11 d’abril de 2014

e)       Hora:12:00 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

LLoc: Corporació de Salut del Maresme i la Selva - Carrer Sant Jaume 207-219, 08370 Calella

Data: 23 de maig del 2014 a les 12.30 hores

 

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 24/03/2014 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/03/2014 12:28h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/03/2014 12:29h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/03/2014 12:30h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/03/2014 12:31h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/03/2014 12:32h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/03/2014 12:33h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/03/2014 15:07h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 13:53h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/11/2014 16:05h

CSMS PN 2/14

Descripció: Gestió i explotació del servei de TV per a les habitacions de l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella i de l'Hospital Comarcal de BlanesResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/03/2014 13:41h

CSMS PN 6/13

Descripció: Servei de manteniment integral d’equips electromèdics de la marca Dräger per a la Corporació de Salut del Maresme i la SelvaResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/01/2014 13:23h

CSMS PN 4/13

Descripció: Servei d’implantació, manteniment correctiu i evolutiu d’integració amb els sistemes de la CSMS d’un programa pel servei de Prevenció de Riscos Laborals per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva


Apertura pública:

NOTA IMPORTANT

El document "Comunicacions" de data 30 de març de 2016, correspon a la resolució de recissió del contracte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:43h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/03/2016 08:59h

CSMS 12/13

Descripció: Servei de manteniment preventiu, correctiu i evolutiu del programari “SAP” per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Import: 456.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 29/01/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

a)       Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

b)       Domicili:  C/ Sant Jaume 207-219

c)       Localitat i codi postal:  Calella 08370

d)       Data: 13 de febrer de 2014

e)       Hora:12:30 hores

 

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 22/1/2014, consta dels dubtes i respostes dels licitadors.

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 23/1/2014, consta dels dubtes i respostes dels licitadors.

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 24/1/2014, consta dels dubtes i respostes dels licitadors.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 24/1/2014, consta de les ESMENES del Plec de Prescripcions Tècniques i del Quadre de Característiques Específiques.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 27/1/2014, consta dels dubtes i respostes dels licitadors..

 

IMPORTANT:

Obertura pública de les ofertes dels sobres C "Econòmica" :

a)       Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

b)       Domicili:  C/ Sant Jaume 207-219

c)       Localitat i codi postal:  Calella 08370

d)       Data: 17 de març de 2014

e)       Hora: 12:00 hores


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/12/2013 12:15h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/12/2013 12:17h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/12/2013 12:18h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/12/2013 12:18h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/12/2013 12:20h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/12/2013 12:21h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/12/2013 12:21h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2014 12:43h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/01/2014 12:01h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/01/2014 09:04h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/01/2014 09:47h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/01/2014 12:48h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/03/2014 13:07h

CSMS PN 7/13

Descripció: Servei de manteniment dels equips d’emmagatzematge corporatiu Netaap al CPD per a la Corporació de Salut del Maresme i la SelvaResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/12/2013 13:53h

Localització del centre

Adreça: Sant Jaume, 209-217 08730 Calella
Telèfon: 93 769 02 01

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals