Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS)

NOTA IMPORTANT

Us informem que a partir d'ara les licitacions dels expedients de contractació del Consorci Sanitari del Maresme es publicaran a la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

CSMS PN 3/13

Descripció: Contractació de les activitats complementaries del servei d’odontologia per a l'Àrea Bàsica de Salut de Lloret-Tossa gestionada per la Corporació de Salut del Maresme i la SelvaResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/11/2013 12:35h

CSMS 11/13

Descripció: Servei de diagnòstic mitjançant PET-Scan per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Data límit de presentació d'ofertes: 13/11/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)       Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

b)       Domicili:  C/ Sant Jaume 207-219

c)       Localitat i codi postal:  Calella 08370

d)       Data: 29 de novembre de 2013

e)       Hora:12:30 hores

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 22/10/2013, consta de les modificacions realitzades als plecs.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 5/11/2013, consta dels dubtes dels licitadors.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 7/11/2013, consta dels dubtes dels licitadors.

NOTA IMPORTAN:

Obertura pública de les ofertes dels sobres C "Econòmic"

Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Domicili:  C/ Sant Jaume 207-219

Localitat i codi postal:  Calella 08370

Data: 13 de febrer de 2014  Hora: 12:00 hores


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/10/2013 07:33h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/10/2013 08:28h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/10/2013 08:29h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/10/2013 08:30h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/10/2013 08:31h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/10/2013 08:32h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/10/2013 08:34h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/10/2013 10:43h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/11/2013 08:28h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/11/2013 15:43h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/03/2014 11:50h

CSMS 10/13

Descripció: Serveis de ressonància nuclear magnètica per als pacients de l’Alt Maresme de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Import: 2.532.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 13/11/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B a)       Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

b)       Domicili:  C/ Sant Jaume 207-219

c)       Localitat i codi postal:  Calella 08370

d)       Data: 29 de novembre de 2013

e)       Hora:12:00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "ALTRES" penjat amb data 21/10/2013, consta les modificacions corresponents a l'expedient.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 5/11/2013, consta dels dubtes dels licitadors

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 7/11/2013, consta dels dubtes dels licitadors

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 21/2/2013, consta de la Résolució del recurs de suspensió del OARCC.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 26/2/2013, consta de la Résolució del recurs de suspensió de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

 

NOTA IMPORTANT:

El document "Comunicacions" en data 26 de desembre de 2015, fa referència a la Resolució número 214-2015 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

 

NOTA IMPORTANT:

En els documents "Comunicacions" en data 9 de novembre de 2016, es fa referència a la Resolució de Renuncia i a l'Informe de Renuncia.

 

NOTA IMPORTANT:

En els documents "Comunicacions" en data 14 de novembre de 2016, es fa referència a l'anunci de Renuncia al DOUE.


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:22h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:23h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:24h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:25h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:27h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/10/2013 07:32h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/10/2013 12:12h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/11/2013 08:32h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/11/2013 15:40h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/02/2014 11:03h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/02/2014 08:01h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/12/2015 12:18h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/11/2016 11:19h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/11/2016 11:19h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/11/2016 09:04h

CSMS 9/13

Descripció: Servei de diagnòstic mitjançant densitometries per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Import: : 202.650 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 13/11/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)       Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

b)       Domicili:  C/ Sant Jaume 207-219

c)       Localitat i codi postal:  Calella 08370

d)       Data: 29 de novembre de 2013

e)       Hora:11:30 hores

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 21/10/2013, consta de la modificació de la classificació

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 5/11/2013, consta dels dubtes dels licitadors

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 7/11/2013, consta dels dubtes dels licitadors

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" publicat amb data 14 de gener del 2014, consta la Resolució de Renúncia de Vocal de la Mesa de Contractació.

IMPORTANT:

Obertura pública de les ofertes dels sobres C "Económic" a)       Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

b)       Domicili:  C/ Sant Jaume 207-219

c)       Localitat i codi postal:  Calella 08370

d)       Data: 5 de març del 2014

e)       Hora: 12:00 hores

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 25 d'abril de 2014, es pot trobar la RESOLUCIÓ DE SUSPENSIÓ D'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.

 

 


Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:16h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:17h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:17h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:18h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:19h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/10/2013 07:31h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/10/2013 13:44h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/10/2013 13:45h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/10/2013 14:31h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/11/2013 08:33h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/11/2013 15:37h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/01/2014 13:26h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/03/2014 11:50h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/04/2014 11:56h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/11/2014 12:55h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/11/2014 12:55h

CSMS 8/13

Descripció: Servei de diagnòstic mitjançant medicina nuclear per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Import: 1.077.600 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 13/11/2013 14:00h
Apertura pública: Obertura pública de les ofertes dels sobres B

Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Domicili:  C/ Sant Jaume 207-219

Localitat i codi postal:  Calella 08370

Data: 29 de novembre de 2013

Hora: 11:00 hores

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 5/11/2013, consta dels dubtes dels licitadors

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 7/11/2013, consta dels dubtes dels licitadors

 

NOTA IMPORTAN:

Obertura pública de les ofertes dels sobres C "Econòmic"

Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Domicili:  C/ Sant Jaume 207-219

Localitat i codi postal:  Calella 08370

Data: 13 de febrer de 2014  Hora: 11:30hores


Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:04h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:04h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:05h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:08h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:09h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/10/2013 07:29h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/11/2013 08:35h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/11/2013 15:35h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/03/2014 11:48h

CSMS 7/13

Descripció: Activitats complementaries del servei d’odontologia per a l'Àrea Bàsica de Salut de Lloret-Tossa gestionada per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Import: 260.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 18/09/2013 14:00h
Apertura pública:

******PROCEDIMENT DESERT************

Obertura pública de les ofertes dels sobres B:

Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Domicili:  C/ Sant Jaume 207-219

Localitat i codi postal:  Calella 08370

Data:4 d’octubre de 2013

Hora: 12:30 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

En els documents "comunicacions" consten els anuncis de procediment desert.


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/08/2013 11:40h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/08/2013 11:42h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/08/2013 11:43h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/08/2013 11:44h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/08/2013 11:46h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/08/2013 11:47h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/08/2013 11:48h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2014 16:38h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2014 16:40h

Localització del centre

Adreça: Sant Jaume, 209-217 08730 Calella
Telèfon: 93 769 02 01

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals