Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS)

NOTA IMPORTANT

Us informem que a partir d'ara les licitacions dels expedients de contractació del Consorci Sanitari del Maresme es publicaran a la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

CSMS 4/14

Descripció: Servei de manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdics per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Import: 4.340.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 19/05/2014 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

LLoc: Corporació de Salut del Maresme i la Selva - Carrer Sant Jaume 207-219, 08370 Calella

Data: 3 de juny del 2014 a les 12.00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Comunicacions" Penjat amb data 23/4/2014 consta dels dubtes i respostes dels licitadors

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Comunicacions" Penjat amb data 24/4/2014 consta dels dubtes i respostes dels licitadors

 

NOTA IMPORTANT:

 

Es convoca una nova  visita  OBLIGATORIA per tots aquells licitadors que decideixin participar en el procediment i encara no l’hagin realitzat , la visita serà:

 

Dia: 12/05/2014 

Hora:  10:00 hores

Lloc: Vestíbul  de l’Hospital de Calella.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" Penjat amb data 9/5/2014 consta dels dubtes i respostes dels licitadors

En el document "Plànols" Penjat amb data 9/5/2014 consta dels plànols sol.licitats pel licitadors

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" publicat amb data 15/5/2014 consten els dubtes i respostes dels licitadors

 

NOTA IMPORTANT:

 

Apertura econòmica del Sobre C:

LLoc: Corporació de Salut del Maresme i la Selva - Carrer Sant Jaume 207-219, 08370 Calella

Data: 20 de juny del 2014 a les 12:30hores

 

 


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:44h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:44h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:45h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:46h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:47h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:47h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2014 07:48h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/04/2014 09:37h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/04/2014 14:30h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 07:48h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 07:51h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 07:54h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 07:56h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 07:57h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 07:59h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 08:08h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 11:45h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2014 12:46h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/05/2014 14:54h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/07/2014 10:28h

CSMS PN 4/14

Descripció: servei de suport en comunicació externa per a la Corporació de Salut del Maresme i la SelvaResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2014 13:18h

CSMS 3/14

Descripció: Servei de correspondència per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Data límit de presentació d'ofertes: 12/05/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)       Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

b)       Domicili:  C/ Sant Jaume 207-219

c)       Localitat i codi postal:  Calella 08370

d)       Data: 29 de maig de 2014

e)       Hora:12:00 hores

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Comunicacions" penjat amb data 29/4/2014 consta dels Dubtes i Respostes del licitadors.

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Comunicacions" penjat amb data 5/05/2013 consta dels Dubtes i Respostes del licitadors

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C:

a)       Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

b)       Domicili:  C/ Sant Jaume 207-219

c)       Localitat i codi postal:  Calella 08370

d)       Data: 12 de juny de 2014

e)       Hora:  12:00 hores


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/04/2014 13:41h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/04/2014 13:48h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/04/2014 14:03h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/04/2014 14:13h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/04/2014 14:22h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/04/2014 14:35h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/04/2014 14:06h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/05/2014 09:58h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/07/2014 11:29h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/11/2014 15:57h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/11/2014 16:02h

CSMS 2/14

Descripció: Subministrament de mobiliari clínic (llits elèctrics i matalassos) per a l’Hospital comarcal de Blanes per encàrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Import: 152.500 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 28/04/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)       Entitat:  Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella

b)       Domicili:  carrer Sant Jaume 209-217

c)       Localitat i codi postal:   08370 Calella

d)       Data: 14 de maig de 2014

e)       Hora:10:30 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

LLoc: Corporació de Salut del Maresme i la Selva - Carrer Sant Jaume 207-219, 08370 Calella

Data: 4 de juliol del 2014 a les 10.00 hores

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Comunicacions" Penjat amb data 11/4/2014 consta dels dubtes i respostes dels licitadors

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Altres" Penjat amb data 11/4/2014 consta de l'annex per l'oferta tècnica en format Excel.

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Comunicacions" Penjat amb data 23/4/2014 consta dels dubtes i respostes dels licitadors

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Comunicacions" Penjat amb data 28/4/2014 consta dels dubtes i respostes dels licitadors


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/04/2014 11:35h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/04/2014 11:36h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/04/2014 11:37h
Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/04/2014 11:40h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/04/2014 11:41h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/04/2014 11:42h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2014 08:26h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2014 11:08h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/04/2014 07:59h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/04/2014 06:56h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/08/2014 10:57h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/11/2014 16:06h

CSMS PN 1/14

Descripció: Gestió i explotació de màquines expenedores de begudes i aliments sòlids de la Corporació de Salut del Maresme i la SelvaResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/04/2014 12:06h

CSMS PN 3/14

Descripció: Subministrament de dues taules quirúrgiques per cirurgia universal per l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella i l'Hospital Comarcal de BlanesResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/03/2014 10:48h

Localització del centre

Adreça: Sant Jaume, 209-217 08730 Calella
Telèfon: 93 769 02 01

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals