CSC Atenció Social, SL

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

CSSV 2/11

Descripció: servei integral de restauració i explotació de les màquines vending pel Centre Social i Sanitari de Viladecans Frederica Montseny, per encàrrec del CSC Atenció Social, SL
Import: 2.878.000,00 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 19/08/2011 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes del sobres B (técnic)

Entitat: CSC Atenció Social, SL

Domicili:  Av. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  08022 Barcelona

Data: 9 de setembre de 2011

Hora: 11:00 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: CSC Atenció Social, SL- Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 18 de novembre de 2011 a les 10.00 hores

 

 

El document "ALTRES DOCUMENTS" consta l'Annex de personal a Subrogar.

 

VISITA AL CENTRE:

La visita al Centre Sociosanitari Frederica Montseny de Viladecans es realitzarà:

 
Dia                                25 de juliol de 2011 

Hora                             10:00

Lloc                             Centre Sociosanitari Frederica Montseny de Viladecans 

                                   C/ Llorenç Puig i Tomàs, 18

                                   08840 – Viladecans

Es prega confirmar prèviament l’assistència abans del dia 21 de juliol de 2011 a la
Sra. Montse Grifol tel. 936 473 525

Obertura pública de les ofertes del sobres C (tEconómic)

Entitat: CSC Atenció Social, SL

Domicili:  Av. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  08022 Barcelona

Data: 18 de novembrer del 2011

Hora: 10:00 hores

 


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/07/2011 07:09h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/07/2011 07:09h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/07/2011 07:10h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/07/2011 07:11h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/07/2011 07:12h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/07/2011 07:13h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/07/2011 07:14h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/12/2011 07:52h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/06/2012 13:37h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/06/2012 13:37h

CSSV 1/11

Descripció: Contractació del servei de neteja, bugaderia i rober pel Centre Social i Sanitari de Viladecans Frederic Montseny, per encàrrec del CSC Atenció Social, SL
Import: 530.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 20/07/2011 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: CSC Atenció Social, SL- Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 5 d'agost de 2011 a les 11.00 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: CSC Atenció Social, SL- Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 9 de setembre de 2011 a les 11.30 hores


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/06/2011 11:42h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/06/2011 11:44h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/06/2011 11:55h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/06/2011 12:00h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/06/2011 12:04h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/06/2011 12:05h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/06/2011 12:06h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/10/2011 09:09h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/12/2011 11:34h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/12/2011 11:34h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/12/2011 11:39h

Localització del centre

Adreça: Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 20
Fax: 93 211 14 28

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Servei de Contractacions
Adreça: Av Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals