Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme (FS)

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic

FS 2/10

Descripció: Contractació de serveis d’odontologia amb retribució en forma de participació en el resultat de la Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme

Data límit de presentació d'ofertes: 20/12/2010 14:00h
Apertura pública:

PROCEDIMENT DESERT


FS 1/11S

Descripció: Contractació de serveis d’odontologia amb retribució en forma de participació en el resultat de la Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme
Import: 2.432.546,88 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 11/07/2011 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme - Carretera de la Cirera, 230 - 08034 Mataró.

Data: 1 d'agost del 2011 a les 13.00 hores. 

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci Sanitari del Maresme - Ctra. de la Cirera, s/n - 08304 Mataró -

Data: 5 de setembre de 2011 a les 13.00 hores

 

NOTA IMPORTANT

Nota Aclaratoria de la Clàusula Onzena del Plec de clàusules administratives de l’expedient FS 1/11 corresponent a la contractació del servei  d’odontologia amb retribució en forma de participació en el resultat de la Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme:

 

* Només és necessari presentar el Compromís de subscriure,prèviament a la signatura del contracte, la Pòlissa de Responsabilitat Civil indicada a la  clàusula vint-i-vuitena, tal com es demana en el punt 14, per la qual cosa queda anul·lat el punt 10 de l’esmentada clàusula.

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2011 08:37h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2011 08:37h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2011 08:37h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2011 08:37h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2011 08:37h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2011 08:37h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/09/2011 12:59h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/11/2011 11:40h

FS 1/10

Descripció: Contractació de serveis d’odontologia amb retribució en forma de participació en el resultat de la Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme.
Import: 3.337.822,20 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 06/09/2010 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B): - MODIFICAT APERTURA I DATA LIMIT: Veure OBSERVACIONS -

Lloc: Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme - Carretera de la Cirera s/n   08304 Mataró.

Data: 20 de setembre del 2010 a les 11.00 hores.


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/08/2010 10:13h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/08/2010 10:14h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/08/2010 10:15h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/08/2010 10:16h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/08/2010 10:18h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/08/2010 10:20h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/08/2010 10:21h
Observacions: NOTA IMPORTANT: Per error de transcripció en el Plec Administratiu no es exigible la Classificació Empresarial sol.licitada / NOTA IMPORTANT: La data límit de presentació d'ofertes s´amplia al 20 de setembre del 2010 a les 14.00 hores i conseqüentment tambè la data de la Apertura Tècnica (Sobres B)que passa des del 20 de setembre del 2010 a les 11.00 hores a la nova data del 7 d´octubre del 2010.

Localització del centre

Adreça: Carretera de la Cirera s/n 08304 Mataró
Telèfon: 93 741 77 00
Fax: 93 741 77 17
Adreça de correu electrònic: fcinca@csdm.cat i/o jpicon@csdm.cat

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidabo, 12 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals