FS 1/11S

Descripció: Contractació de serveis d’odontologia amb retribució en forma de participació en el resultat de la Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme
Import: 2.432.546,88 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 11/07/2011 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme - Carretera de la Cirera, 230 - 08034 Mataró.

Data: 1 d'agost del 2011 a les 13.00 hores. 

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci Sanitari del Maresme - Ctra. de la Cirera, s/n - 08304 Mataró -

Data: 5 de setembre de 2011 a les 13.00 hores

 

NOTA IMPORTANT

Nota Aclaratoria de la Clàusula Onzena del Plec de clàusules administratives de l’expedient FS 1/11 corresponent a la contractació del servei  d’odontologia amb retribució en forma de participació en el resultat de la Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme:

 

* Només és necessari presentar el Compromís de subscriure,prèviament a la signatura del contracte, la Pòlissa de Responsabilitat Civil indicada a la  clàusula vint-i-vuitena, tal com es demana en el punt 14, per la qual cosa queda anul·lat el punt 10 de l’esmentada clàusula.

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2011 08:37h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2011 08:37h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2011 08:37h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2011 08:37h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2011 08:37h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2011 08:37h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/09/2011 12:59h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/11/2011 11:40h
La importància del lideratge en la qualitat omple l'última sessió tècnica del CSC
El director de Persones, Qualitat i Processos de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), Àngel Vidal, ...  >> més
Acord per assolir el Conveni de la sanitat concertada
El plantejament patronal de destinar els recursos de l’increment de tarifes a la recuperació ...  >> més
21/05/15: Lideratge en qualitat per assolir bons resultats
Dijous dia 21 de maig tindrà lloc la sessió Lideratge en qualitat per assolir bons resultats. La ...  >> més
 
Eines personals