Fundació Privada Hospital de Puigcerdà (FPHP)

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

FPHP 1/14

Descripció: Serveis de restauració de Hostaleria, de neteja i rober i de bugaderia dels centres gestionats per la Fundació Hospital de Puigcerdà.
Import: 1.627.066,54 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 07/01/2015 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Sobres B (Tècnic i Econòmic):

Lloc: Fundació Hospital de Puigcerdà - Plaça de Santa Maria, 1-2 17520 Puigcerdà -

Data: 16 de gener de 2015 a les 12.00 hores  

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 24 de desembre de 2014 es pot trobar una relació de consultes dels licitadors i les seves corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 7 de gener de 2015 es pot trobar una relació de consultes dels licitadors i les seves corresponents respostes. 

 

NOTA ACLARATORIA: Tal i com consta a l'anunci publicat al DOCG en data 16 de desembre de 2014 i al quadre de característiques, s’admetran proposicions parcials que no comprenguin la totalitat dels serveis a prestar, per la qual cosa, l’objecte del contracte NO haurà de ser ofert en la seva totalitat”.

NOTA IMPORTANT:

El document "Altres" penjat amb data 31/12/2014 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/12/2014 12:18h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/12/2014 12:19h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/12/2014 12:19h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/12/2014 12:20h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/12/2014 12:22h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/12/2014 12:23h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/12/2014 09:08h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/12/2014 10:35h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/01/2015 09:27h

FPHP 1/12

Descripció: la prestació dels serveis integrals de Hostaleria del Hospital de Puigcerdà (HP), de la Residència de Puigcerdà (RP), de l’ABS Puigcerdà i del CAP BELLVER DE CERDANYA, centres gestionats per la Fundació Privada Hospital de Puigcerdà (FPHP).
Import: 694.502- € anuals sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 20/04/2012 14:00h
Apertura pública:

Obertura Sobre B (Tècnic):

 

FPHP, Plaça Santa Maria 1-2, 17520 Puigcerdà. - a les 11:00 hores del dia 9 de maig de 2012

Data de visita a les instal·lacions:

Serà el dia 28 de març de 2012 a les 10.00 hores a la Residència de Puigcerdà. Caldrà confirmar l'assistència trucant al número de telèfon 93 253 18 22.

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Altres" penjat el dia 23/3/12 consta dels dubtes i respostes plantejats.

 

Nova Data de visita a les instal·lacions:

Serà el dia 2 d'abril de 2012 a les 10.00 hores a la Residència de Puigcerdà.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacion" penjat el dia 2/4/2012 consten els dubtes plantejats.

 

NOTA ACLARATÒRIA:

 
A l'Annex 3 del llistat de les peces de roba a subministrar en rènting del Plec de Prescripcions Tècniques, la columna d'unitats / any és només a títol informatiu, segons les necessitats i l'activitat de l'Hospital i la Residència.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacion" penjat el dia 16/4/2012 consten els dubtes plantejats.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 19/4/2012 consta la següent informació: "En el Plec de Prescripcions Tècniques, per un error tipogràfic, hi ha un error en les previsions de consum i activitats, les quals un cop rectificades són les que consten en l'arxiu pdf que s'adjunta en aquest document. El preu de la pensió no es modifica."

                               NOTA IMPORTANT

Obertura del Sobre C (Económic)

Lloc: FPHP, Plaça Santa Maria 1-2, 17520 Puigcerdà.

Día: 11 de juny del 2012 a les 12:00 hores


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/03/2012 08:56h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/03/2012 08:58h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/03/2012 08:59h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/03/2012 09:01h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/03/2012 09:02h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 11:36h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 11:38h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 11:41h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/04/2012 14:03h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/04/2012 10:57h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/04/2012 14:15h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/04/2012 12:27h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/07/2012 11:37h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/09/2012 08:02h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/09/2012 07:29h

Localització del centre

Adreça: Plaça Santa Maria, 1-2 17520 Puigcerdà
Telèfon: 972 880 150
Fax: 972 880 003

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: sacac@consorci.org
Adreça de correu electrònic: 93 211 14 28
Eines personals