Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell (FSHSU)

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic

FSHSU 2/15

Descripció: Redacció del projecte tècnic i direcció d’obra i arquitectura de la reforma de les plantes 2ª i 3ª de la FSH per a usos sociosanitaris i residencials i trasllat previ de rehabilitació i centre de dia a la planta 2ª de l’edifici annex, per a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
Import: 170.925,64 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 15/01/2016 14:00h
Apertura pública:

 

  • Apertura Sobres B (Tècnica):

Lloc: Fundació Sant Hospital la Seu d’Urgell - Passeig Joan Brudieu, 8 25700-La Seu d’Urgell

Data: 3 de febrer de 2016 a les 11.00 hores 

 

  • Apertura Sobres C (Econòmica):

Lloc: Fundació Sant Hospital la Seu d’Urgell - Passeig Joan Brudieu, 8 25700-La Seu d’Urgell

Data: 18 de febrer de 2016 a les 11.30 hores 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Comunicacions" de data 22 de desembre de 2015 correspon a un document d'aclariments respecte al sobre B i sobre C.

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres Documents de data 23 de desembre de 2015 correspon a un document de consultes dels licitadors i les respostes corresponents.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres Documents de data 13 de gener de 2016 correspon a un document de consultes dels licitadors i les respostes corresponents.

 


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/12/2015 08:34h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/12/2015 08:35h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/12/2015 08:35h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/12/2015 08:37h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/12/2015 08:37h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/12/2015 08:38h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/12/2015 09:08h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/12/2015 13:43h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/01/2016 09:53h
Ponderació sobre B Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/03/2016 15:40h
Ponderació sobre C Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/03/2016 15:40h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/03/2016 15:45h

FSHSU 1/15

Descripció: Redacció del projecte tècnic i direcció d’obra i arquitectura de la reforma de les plantes 2ª i 3ª de la FSH per a usos sociosanitaris i residencials i trasllat previ de rehabilitació i centre de dia a la planta 2ª de l’edifici annex, per a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
Import: 170.925,64 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 04/09/2015 14:00h
Apertura pública:

 

  • Apertura Sobres B (Tècnica):

Lloc: Fundació Sant Hospital la Seu d’UrgellPasseig Joan Brudieu, 8 25700-La Seu d’Urgell

Data: 21 de setembre de 2015 a les 11.00 hores  

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 28 d'agost de 2015 correspon a consultes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 19 d'agost de 2015 correspon a consultes dels licitadors i les corresponents respostes

 

NOTA IMPORTANT

 

El document "Altres documents" de data 7 d'agost de 2015 correspon a consultes dels licitadors i les corresponents respostes.

 

NOTA IMPORTANT

 

Els documents "Comunicacions" de data 15 de desembre de 2015 corresponen a la Resolució de Comunicació de Desert  i a l'anunci publicat en el DOGC corresponent.


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2015 11:46h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2015 11:47h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2015 11:47h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2015 11:49h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2015 11:48h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/08/2015 11:48h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/08/2015 12:49h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/08/2015 06:20h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/08/2015 06:39h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/12/2015 07:26h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/12/2015 07:30h

FSHSU 1/14

Descripció: Servei de neteja per a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
Import: 1.568.257,24 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 14/07/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

a)       Entitat: Fundació Sant Hospital la Seu d’Urgell

b)       Domicili:  Passeig Joan Brudieu, 8

c)       Localitat i codi postal:  25700-La Seu d’Urgell

d)       Data: 30 de juliol de 2014

e)       Hora:12:00 hores

 

 

 

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C:

a)       Entitat: Fundació Sant Hospital la Seu d’Urgell

b)       Domicili:  Passeig Joan Brudieu, 8

c)       Localitat i codi postal:  25700-La Seu d’Urgell

d)       Data: 21 d'agost de 2014

e)       Hora:12:00 hores


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/06/2014 07:17h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/06/2014 07:20h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/06/2014 07:22h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/06/2014 07:24h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/06/2014 07:24h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/06/2014 07:26h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/06/2014 07:30h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/10/2014 07:56h

FSHSU 1/13

Descripció: Instal•lació d’una caldera de biomassa, direcció de la instal•lació, subministrament de matèria per energia i el seu manteniment per a la Fundació Sant Hospital la Seu d’Urgell
Import: 486.636,95 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 03/09/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes del sobres C:

Entitat: Hospital Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell

Domicili: Passeig Joan Brudieu, 8

Localitat i codi postal: La Seu d’Urgell 25700

Data: 19 de setembre de 2013

Hora: 12 hs


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/08/2013 06:16h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/08/2013 06:17h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/08/2013 06:17h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/08/2013 06:18h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/08/2013 06:19h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/08/2013 06:19h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/04/2014 07:23h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/04/2014 07:23h

Localització del centre

Adreça: Passeig Joan Brudieu, 8 25700 La Seu d’Urgel

Per més informació

onsorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals