Gestió Pius Hospital de Valls (GPHV)

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

 

En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació del Gestió Pius Hospital de Valls

  GPVH 2/2015

  Descripció: Contractació d’auditors per realitzar l’auditoria anual de Gestió Pius Hospital de Valls, S.A.M.
  Import: 36.000 euros sense IVA
  Data límit de presentació d'ofertes: 18/09/2015 14:00h
  Apertura pública:

  NOTA IMPORTANT:

   

  Obertura del sobre núm. 3 "oferta econòmica"

  data: 15 d'octubre de 2015

  hora: 12 hores

  lloc: Sala de juntes de Gerència. Pl. de Sant Francesc, 1 Valls

   


  Plec general Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/09/2015 12:19h
  Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/09/2015 12:19h
  Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/09/2015 12:20h
  Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/01/2016 10:28h

  GPHV 3/2014

  Descripció: Servei de seguretat i vigilància de l’hospital i centre sociosanitari del Pius Hospital de Valls
  Import: 148.466,24 euros sense IVA
  Data límit de presentació d'ofertes: 17/11/2014 14:00h
  Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B)

  Lloc: Pius Hospital de Valls

  Adreça: Plaça Sant Francesc número 1, Valls

  Data: 28 de novembre de 2014  Hora: 9:00 hores (NOVA DATA)

   

  NOTA IMPORTANT

   

  • Al document "Comunicacions" de data 17 de novembre es troba la Resolució d'Ampliació de la presentació d'ofertes i d'ampliació d'informació de l'Annex 2.

  Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/10/2014 15:35h
  Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/10/2014 15:36h
  Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/10/2014 15:36h
  Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/10/2014 15:37h
  Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/11/2014 14:26h
  Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/01/2015 07:31h

  GPHV 1/14

  Descripció: Serveis d'anàlisi i interpretació d'imatges mèdiques
  Import: 504.266,00 euros sense IVA
  Data límit de presentació d'ofertes: 20/06/2014 14:00h
  Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

  LLoc: Pius Hospital de Valls - Plaça de Sant Francesc, 1 4300 Valls -

  Data: 4 de juliol del 2014 a les 13.00 hores

   

  • Apertura Econòmica (Sobres B):

  LLoc: Pius Hospital de Valls - Plaça de Sant Francesc, 1 4300 Valls - Sala de Juntes -

  Data: 24 d'octubre del 2014 a les 12.00 hores

   

  NOTA IMPORTANT :

  MODIFICACIÓ DE LA DATA D'APERTURA TÈCNICA:

  LLoc: Pius Hospital de Valls - Plaça de Sant Francesc, 1 4300 Valls -

  Data: 9 de juliol del 2014 a les 13.00 hores

   


  Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2014 14:48h
  Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2014 14:49h
  Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2014 14:50h
  Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2014 15:12h
  Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/01/2015 13:57h

  GPHV PN 1/13

  Descripció: Servei de manteniment d’Electromedicina, Radiologia, Revisions de baixa tensió a quiròfans i sales especials i gestió del software de manteniment al Pius Hospital de Valls
  Import: 197.800 euros sense IVA
  Data límit de presentació d'ofertes: 18/10/2013 14:00h
  Apertura pública:

   

  Obertura pública de les ofertes dels sobres C :

  Entitat: Gestió Pius Hospital de Valls, SAM

  Domicili:  Pl. Sant Francesc, 1

  Localitat i codi postal:  Valls 43800

  Data: 5 de novembre de 2013

  Hora: 12 hores

   

   

  NOTA IMPORTANT:

  En el documents "Altres" penjat amb data 8/10/2013 consta de l'Annex 2.

   

  NOTA IMPORTANT:

   

  Degut a un error de tipus tipogràfic es comunica un canvi en la Mesa de Contractació. El Sr. Joan París, Coordinador Econòmic, Fundació Vilaniu deixa d'ocupar el càrrec de Vocal per ocupar el càrrec de Secretari en substitució de la persona designada com Interventor - Ajuntament de Valls

   

   

   


  Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 10:32h
  Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 10:33h
  Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 10:36h
  Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 10:37h
  Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:34h
  Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/10/2013 09:43h
  Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/01/2014 11:38h
  Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/01/2014 14:46h
  Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/04/2014 07:20h

  GPHV MP 1/12

  Descripció: Servei d’auditors per realitzar l’auditoria integral a Gestió Pius Hospital de Valls
  Import: 45.000 euros sense IVA
  Data límit de presentació d'ofertes: 08/10/2012 14:00h
  Apertura pública:

  Entitat: Gestió Pius Hospital de Valls

  Domicili:  Pl. Sant Francesc, 1

  Localitat i codi postal:  Valls 43800

  Data: 24 d’octubre de 2012

  Hora: 12 hores

   


  Plec general Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2012 12:33h
  Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2012 12:34h
  Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2012 12:38h
  Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2012 12:39h
  Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/12/2012 15:03h

  GPHV 1/10

  Descripció: Servei de bugaderia dels centres gestionats per Gestió Pius Hospital de Valls SAM i per la Fundació Privada Vilaniu
  Import: 171.000 euros anuals sense IVA
  Data límit de presentació d'ofertes: 22/11/2010 14:00h
  Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B)

  Lloc: Dependències de la Gestió Pius Hospital de Valls SAM - Plaça Sant Francesc, 1, 43800 Valls -

  Data: 16 de desembre de 2010 a les 11.00 hores

   

  • Apertura Econòmica (Sobres C)

  Lloc: Dependències de la Gestió Pius Hospital de Valls SAM - Plaça Sant Francesc, 1, 43800 Valls -

  Data: 21 de desembre de 2010 a les 11.00 hores


  Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2010 13:43h
  Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2010 14:03h
  Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2010 14:06h
  Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2010 14:07h
  Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2010 14:08h
  Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/03/2011 15:18h

  Localització del centre

  Adreça: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls
  Telèfon: 977 60 61 14

  Per més informació

  Consorci de Salut i Social de Catalunya
  Dept. Serveis de Contractacions
  Adreça: Avinguda Tibidado, 21 08022 Barcelona
  Telèfon: 93 253 18 22
  Fax: 93 211 14 28
  Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
  Eines personals